Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Denna händelse är öppen för allmänheten, studenter, medarbetare och inbjudna gäster

Att bli docent markerar en högre vetenskaplig kompetens än doktorsexamen och ses som ett led i en akademisk karriär. Docentföreläsningen är den sista delen i ett ansökningsförfarande för att utnämnas till docent. Syftet med föreläsningen är att på ett populärvetenskapligt sätt förmedla förståelse och inblick i den blivande docentens aktuella forskningsområde för en bred publik.

William Jobe är avdelningschef på avdelningen för Informatik och håller sin docentföreläsning med titeln: ”Mobilt IT-stöd för lärande och hälsa - There and back again ”.

Docentföreläsningen beskriver Williams forskning som till stor del har ägt rum i utvecklingsländer. Hans doktorandstudier fokuserade på lärande med hjälp av mobiltelefon i Kenya. Därefter fördjupade William sin forskning genom att prova olika mobila applikationer i andra länder (Etiopien, Indien, Sydafrika och Sverige) och även i andra sammanhang (m-hälsa). Till exempel har mobila applikationer för Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) testats och undersökts i Kenya och Indien och studier kring barnfetma har gjorts i Sydafrika och Sverige. De senaste åren har forskningen även breddats för att inkludera andra områden som Open Educational Resources (OER) och Arbetsintegrerat Lärande (AIL).

Beredningsgruppen består av Anställningsnämndens ledamöter.

Välkommen!