Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Inbjudan till öppet seminarium från forskningsmiljön i socialt arbete

Datum 6 december, zoom länk eller på plats i Padua, plan 4, J korridoren, Högskolan Väst

Meeting URL: https://hv-se.zoom.us/j/62153764672?from=addon  

Socialarbetare som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

De senaste åren har multikomplexa sociala problem ökat hos den äldre befolkningen i Sverige. Officiell statistik visar en ökad ohälsa, fattigdom, skuldsättning, hemlöshet och våld i nära relationer hos äldre personer. Socialarbetare som biståndshandläggare inom äldreomsorgen har ett juridiskt ansvar för att hjälpa dessa personer att navigera i välfärdssystemet bland offentliga och statliga myndigheter.

Hanna Mac Innes presenterar en studie som handlar om i vilken utsträckning biståndshandläggare möter olika sociala problem och vilka aktörer de hänvisar till när det multikomplexa sociala problemet inte kan hanteras inom handläggarrollen.

Maila anette.bolin@hv.se och anmäl dig om du kommer med på plats, digitalt behövs ingen anmälan.