Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skolors kunskapsresultat i utsatta områden och på landsbygden - utmaningar och möjligheter, likheter och skillnader

Alla elever har rätt till en god och likvärdig utbildning oavsett på vilken skola de går på eller var i landet de bor för att få de jämlika livschanser de har rätt till. Den svenska skolan är emellertid väldigt segregerad och skillnaden i resultat mellan skolor har ökat de senaste decennierna. Ofta lyfts storstädernas utsatta områden fram som skolor där utmaningarna är stora. Men när det gäller utmaningarna är dessa lika stora i glesbygd.

I denna föreläsning möter du forskaren Karin Flensner från Högskolan Väst som belyser det aktuella forskningsläget inom detta område. Hon berättar om ett pågående forskningsprojekt där skolor i utsatta områden och i glesbygd som lyckats vända trenden och förbättrat elevernas resultat, studeras.

Karin Flensner

Anmälan

Anmälan krävs för de som deltar på plats och vill ha frukost.
Frukost serveras från kl 7.30.

Vill du vara med digitalt? Anmäl dig så skickar vi länk dagen före föreläsningen till de som anmält sig.

Anmäl dig här

Föreläsningen/samtalet är ett arrangmang tillsammans med Folkuniversitetet med stöd av Folkuniversitetsföreningen.