Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 • Datum:
 • 25 apr
 • Tid:
 • 14:00 - 16:00
 • Plats:
 • Högskolan Väst
 • Lokal:
 • I 104
 • event Lägg till i din kalender
 • Denna händelse kommer hållas på svenska
 • Denna händelse kommer hållas på engelska

KAM AIL anordnar ”AIL-forskningsseminarier” under 2024. Vi tar upp två artikelmanuskript per gång. Författarna inleder med en ca 20 minuters presentation och därefter antas deltagarna ge konstruktiva inspel i "klassisk seminarieanda" under resterande 40 minuter.

Denna gång har vi material från Åshild Sjegstad Lockert med prel. titel ”I-AIL – samverkan mellan akademin och industrin” och Ulla Andrén, Anna Jakobsson och  Camilla Seitle med prel. titel " Obligatorisk internkurs om hållbar utveckling – kan det leda till förändring?  (hålls på svenska)

Kontakta författarna en vecka innan för att ta del av artikelmanuskript.

Välkommen att bidra och delta - ingen anmälan behövs!

Välkommen med fler förslag om du också vill hålla ett seminarie.

Vid frågor kontakta eva.erkmar@hv.se

Prenumerera och läs våra tidigare nyhetsbrev här

-----------------

In English

KAM AIL organizes "AIL research seminars" in 2024. We take up two article manuscripts each time. The authors begin with a 20-minute presentation and then the participants are expected to give constructive input in "classic seminar spirit" for the remaining 40 minutes.

This time we have material from Åshild Sjegstad Lockert with tentative. titel”I-AIL – samverkan mellan akademin och industrin” and Ulla Andrén, Anna Jakobsson and  Camilla Seitle tentative title:"Compulsory internal course on sustainable development - can it lead to change? (in Swedish)

Contact the authors a week before to receive article manuscripts.

Welcome to contribute and participate - no registration required!

Welcome with more suggestions, if you also want to hold a seminar.

For questions, contact eva.erkmar@hv.se

Please subscribe to our newsletter  here