Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

KAM AIL anordnar ”AIL-forskningsseminarier” under 2024. Vi tar upp två artikelmanuskript per gång. Författarna inleder med en ca 20 minuters presentation och därefter antas deltagarna ge konstruktiva inspel i "klassisk seminarieanda" under resterande 40 minuter.

Denna gång har vi material från Hedvig Rudström  med titel "Citizen participation in municipal planning: Exploring the meanings and understandings of “citizen dialogue”  och  Ville Björck och Fredrik Sunnemark med prel. titel: ”Concealing and Unframing WIL. How a Doctoral Programme Produces Research with a Vague Conceptualization of its Study Phenomenon”.

Kontakta författarna en vecka innan för att ta del av artikelmanuskript.

Välkommen att bidra och delta - ingen anmälan behövs!

Välkommen med fler förslag om du också vill hålla ett seminarie.

Vid frågor kontakta eva.erkmar@hv.se

Prenumerera och läs våra tidigare nyhetsbrev här

-----------------

In English

KAM AIL organizes "AIL research seminars" in 2024. We take up two article manuscripts each time. The authors begin with a 20-minute presentation and then the participants are expected to give constructive input in "classic seminar spirit" for the remaining 40 minutes.

This time we have material from Hedvig Rudström titled "Citizen participation in municipal planning: Exploring the meanings and understandings of "citizen dialogue"

And Ville Björck and Fredrik Sunnemark with prel titel: ”Concealing and Unframing WIL. How a Doctoral Programme Produces Research with a Vague Conceptualization of its Study Phenomenon”.

Please contact the authors a week before to receive article manuscripts.

Welcome to contribute and participate - no registration required!

Welcome with more suggestions, if you also want to hold a seminar.

For questions, contact eva.erkmar@hv.se

Please subscribe to our newsletter  here