Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 22 feb
  • Tid:
  • 13:00 - 15:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • Sal J 111

Denna händelse är öppen för allmänheten

Ingemar Johansson, doktorand inom pedagogik med inriktning mot AIL vid Högskolan Väst, håller sitt planeringsseminarium. Hans avhandlingsarbete handlar om ledarskap i kunskapsroducerande organisationer - ett lärandeperspektiv.

Diskutant
Mats Persson, Högskolan i Östfold

Seminarieledare
Kristina Johansson, Högskolan Väst

Om avhandlingsarbetet
Ledare har en central roll i förändrings- och utvecklingsprocesser.  Trots den relativt omfattande forskningen om ledare i organisationer är kunskapen om relationen mellan ledares arbetsvardag, och lärande begränsad. Hur ledare ser på och utövar sitt ledarskap är relevant för lärprocesser och verksamhetsutveckling.

Avhandlingsarbetet syftar till att beskriva gymnasierektorers ledarskap och det pedagogiska ledarskapet men också hur rektorer tillsammans, och med medarbetare, interagerar i lärprocesser och med utveckling av verksamheten. Genom detta ges möjlighet att fylla en viktig kunskapslucka.

De teoretiska utgångspunkterna är att lärande utvecklas och formas tillsammans med andra och syftet med avhandlings responderar väl med teorier om lärande i ett sociokulturellt perspektiv. Yrjö Engeströms teoriutveckling med avseende på verksamhetssystem och expansivt lärande faller också väl in teoretiskt men även som verktyg för analys.

Det vetenskapliga arbetet bygger på intervjuer och observationer. Tio gymnasierektorer har intervjuats individuellt och sedan observerats fyra dagar vardera.

Välkommen!

Kontakt