Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 13 sep
  • Tid:
  • 11:30 - 13:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • Konferensrum Dorpat

Denna händelse är öppen för allmänheten

Välkommen till ett seminarium kring ett samverkansprojekt om energisparande på förskolan Vitsippan i Trollhättan.


Under seminariet får du ta del av den rapport som forskare på Högskolan Väst tagit fram om hur förskolan kan använda enrgisparsystem för sitt lärande.

Forskarna är Monica Orwehag och Marita Lundström och presenterar sin rapport med namnet:
Energibesparing i ord och handling
Personalens erfarenheter och förskolebarns förståelse – installation av energibesparingssystem och undervisning om elenergi - i relation arbetsmiljö och hållbar utveckling

Med sig under presentationen har de studenten Johanna Karlsson som presenterar sitt examensarbete som ingår som en delstudie i Monicas och Maritas undersökning. Johannas uppsats heter:
Förskolebarns förståelse för hur vatten kan omvandlas till elenergi  - en lärstudie om hållbar utveckling i förskolan.

Seminariet är ett samarbete mellan Högskolan Väst (Centrum för Hållbar Utveckling), Raybased AB, Kraftstaden Fastigheter AB (tidigareTrollhättan Tomt AB) och Bravida AB.

Vi bjuder på lunchmacka.

Anmälan krävs, sista anmälningsdag är 11 september.
Till anmälan

Kontakt