Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

AKTUELLT

Verksamhetsledare för Kommunakademin Väst, Lena Aggestam, var en av flera Högskolan Väst-medarbetare som deltog under konferensen HSS 2019. HSS står för högskola och samhälle i samverkan och årets tema var "Samverkan som gör skillnad på riktigt". Läs nyheten här.

Ta också del av Kommunakademin Västs verksamhetsberättelse för 2018:

Verksamhetsberättelse_KommunakademinVäst_2018.pdf


Verksamhetsledare Lena Aggestam svarar gärna på eventuella frågor.

Om Kommunakademin Väst, KAV


KAV verkar för att parterna i ömsesidighet genom samverkan och samproduktion ska ”… bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort”.

(Samverkansavtal Dnr 2017/8 B60)

Mål: Att behovet av kompetens, inom ramen för KAVs ingående parter, ska tillgodoses på både kort och lång sikt.

Viktiga områden för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst:

Fyrbodals kommuner:

  • Öka övergången till högre utbildning
  • Behovsstyrd kompetensutveckling
  • Utveckla verksamheter i kommunal och privat sektor

Högskolan Väst:

  • Utveckla profilen Arbetsintegrerat lärande (AIL)
  • Utveckla nya former av AIL och flexibel utbildning
  • Stärka forskning och utbildning

Tillsammans bygger vi en robust och handlingskraftig verksamhet som kan hantera utmaningar över tid, genom verksamhet göra skillnad och bidra till att tillgodose identifierade behov. Vi utvecklar ett förhållningssätt som bidrar till att skapa en samverkans- och kunskapskultur präglad av ömsesidig respekt, tillit och engagemang. Insatser som genomförs ska till både form och innehåll vara behovsstyrda. Konkret kan det handla om utvecklings- och forskningsprojekt, utbildning, ”studentmedverkan”/AIL-koncept, gästföreläsare etc. Utbildningsdelen omfattar såväl längre utbildning som kortare riktade kompetensinsatser och kan ges i olika former.

I Kommunakademin Västs verksamhetsplan (Dnr 2018/1866 A31) kan du läsa om vad som är på gång 2019.

Informationsmaterial att använda om du ska informera om/presentera Kommunakademin Väst:

Om Kommunakademin Väst 2019.pdf

Intervju: verksamhetsledare Lena aggestam  

 

 

Röster om


Kontakt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen