Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den 28 februari, kl. 14:00, bjuder vi in till invigning av vårt Kliniska LärandeCentrum (KLC) på Högskolan Väst. Under invigningen får du träffa studenter "in action" i våra miljöer, möjlighet att tävla i HLR-racet och såklart fira tillsammans med oss. Anmälan är nu stängd.

Vårt KLC är ett högteknologiskt centrum där sjuksköterskestudenter tränar och lär i olika vårdsituationer och vårdtekniska moment, bland annat genom simulering. Det kliniska lärandecentret möjliggör för studenter på grund- och avancerad nivå att koppla teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter och präglas av ett personcentrerat, normmedvetet och hållbart synsätt på vårdande. Lärande i KLC utgör en naturlig koppling mellan högskola och vårdverksamhet och är ett exempel på arbetsintegrerat lärande.

Vid KLC kommer normkritik och dramapedagogik att utgöra innovativa pedagogiska verktyg. Genom ekonomiska medel från Vinnova har inköp av konst i form av Elisabeth Ohlson Wallins fotografier möjliggjorts, något vi är mycket glada över. Dessa foton utgör illustrationer av hur det på olika sätt är att vara människa. Våra studenter kommer i sina framtida yrken dagligen att möta människor i olika  åldrar, med olika sexuell läggning och könstillhörighet, med funktionsvariation, skilda trosuppfattningar och olika etnicitet. Med utgångspunkt i Elisabeth Ohlson Wallins fotografier stimuleras studenter att reflektera över människors utsatthet och olika livsvillkor. Ett  normmedvetet förhållningssätt i olika lärandesituationer ger förutsättningar för studenter att ur ett kritiskt perspektiv kunna granska normer avseende vårdens genomförande och som kan främja ett mer jämlikt vårdande.

Mer information om KLC hittar du här.

Senast uppdaterad av Linn Blakstvedt