Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

När barn utövar våld i familjen drabbas alla familjemedlemmar. Ny forskning och också ett ämne under Almedalsveckan. Se vår film om detta:

 

Att barn och unga brukar våld mot sina föräldrar och syskon är ett problem som hittills inte uppmärksammats i någon större utsträckning i svensk kontext. Det finns därför ett stort behov av kunskaper i socialtjänst, skola m.fl. verksamheter, både om företeelsen som sådan och om hur man kan arbeta, både förebyggande och reaktivt för att stödja de föräldrar som upplever detta.

Hur kan man få stopp på våldet? Och vilket stöd kan och bör samhället erbjuda till familjer där föräldrarna har förlorat sin auktoritet?

Moderator

Lena Lindhé, Högskolan Väst

Panel

  • Annika Theodorsson, universitetslektor och forskare på Högskolan Väst
  • Emma Johansson, biträdande enhetschef på Sparregården HVB-hem.
  • Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Ev. tillkommer fler medverkande

Tid och plats

2 juli 16.30-17.30, Västsvenska Arenan vid Kruttornet.
Seminariet kommer sändas live på Västsvenska Arenans Facebook. Du kan se sändningarna live eller i efterhand på respektive seminariums webbsida här på vår webb.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program.

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen