Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Medverkande

  • Fredrik Sjögren, Filosofie doktor i statsvetenskap, Högskolan Väst
  • Fredrik Sunnemark, Idé- och lärdomshistoriker, docent i idéhistoria, Högskolan Väst
  • Ulf Dalnäs, Moderator, prefekt HDK vid Göteborgs universitet, grundare av facebookgruppen Högskoleläckan, Göteborgs universitet
  • Mats Ericson, Ordförande, Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
  • Sabine Pettersson, ordförande Liberala studenter
  • Henrik Malmrot, ordförande Ung Vänster

Läs en sammanfattande nyhetsartikel kring seminariet

Om seminariet

Akademisk frihet är att fritt forska och publicera objektiva resultat. En viktig kraft mot dagens framväxande populism och främlingsfientlighet. Men om populismen vinner nationellt inflytande – hur självständigt kan lärosätena då agera?


I flera länder har direkta och centrala maktpositioner besatts med individer som kan anses vara besläktade med denna strömning: i Ryssland (Putin), i Ungern (Orbán), i Turkiet (Erdogan) och inte minst i USA där president Donald Trump kommit att bli en personifiering av idémängden.


I Europa finns i de flesta länder rörelser av liknande slag: Sverigedemokraterna, Front National, UKIP och Sannfinländarna är alla denna andas barn.


Detta ställer högskolor och universitet inför ett flertal problem och frågeställningar:

  • Innebär det ett politiserande av lärosätena att ta ställning mot rörelsen, eller ingår det i lärosätenas skyldighet att vara kritiskt analytiska?
  • Var går gränsen för vilka aktiviteter högskolor och universitet kan ägna sig åt?
  • Hur förhåller sig detta dilemma till kravet på objektivitet i forskning och undervisning? Och inbegriper även samverkansuppgiften krav på objektivitet?
  • Hur fristående är högskolor och universitet från de demokratiska institutioner man verkar under?
Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen