Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Läs en sammanfattande nyhetsartikel kring seminariet

Titta på seminariet här

I flera länder har direkta och centrala maktpositioner besatts med individer som kan anses vara besläktade med denna strömning: i Ryssland (Putin), i Ungern (Orbán), i Turkiet (Erdogan) och inte minst i USA där president Donald Trump kommit att bli en personifiering av idémängden.

I Europa finns i de flesta länder rörelser av liknande slag: Sverigedemokraterna, Front National, UKIP och Sannfinländarna är alla denna andas barn.

Detta ställer högskolor och universitet inför ett flertal problem och frågeställningar.

  • Innebär det ett politiserande av lärosätena att ta ställning mot rörelsen, eller ingår det i lärosätenas skyldighet att vara kritiskt analytiska?
  • Var går gränsen för vilka aktiviteter högskolor och universitet kan ägna sig åt?
  • Hur förhåller sig detta dilemma till kravet på objektivitet i forskning och undervisning? Och inbegriper även samverkansuppgiften krav på objektivitet?
  • Hur fristående är högskolor och universitet från de demokratiska institutioner man verkar under?

Tid och plats

Söndagen den 2 juli 2017 13:30-14:30

Strandvägen, H528. Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen, Visby

Medverkande

  • Fredrik Sjögren, Filosofie doktor i statsvetenskap, Högskolan Väst
  • Fredrik Sunnemark, Idé- och lärdomshistoriker, docent i idéhistoria, Högskolan Väst
  • Ulf Dalnäs, Moderator, prefekt HDK vid Göteborgs universitet, grundare av facebookgruppen Högskoleläckan, Göteborgs universitet
  • Mats Ericson, Ordförande, Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
  • Sabine Pettersson, ordförande Liberala studenter
  • Henrik Malmrot, ordförande Ung Vänster
Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen