Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Medverkande

  • Thomas Winman, Filosofie doktor i pedagogik, Högskolan Väst
  • Lars Svensson, Professor i informatik, Högskolan Väst
  • Eva Nordmark, Ordförande, TCO
  • Carl Heath, Senior Researcher, Head of ICT Learning, RISE Research Institutes of Sweden
  • Said Abdu, Riksdagsledamot, Liberalerna
  • Maria Derner, Moderator, Högskolan Väst

Läs en sammanfattande nyhet av seminariet.

Om seminariet


Det räcker inte längre för Sverige att ha ett kunskapsförsprång för att leda utvecklingen. Med ökad globalisering där allt fler länder satsar på utbildning och forskning ökar konkurrensen även för de högförädlade produkter och tjänster som karaktäriserar svenskt näringsliv.

Automatisering och robotisering inom industrin har bidragit till en ökad produktivitet med väsentligt färre personer i produktionskedjan. Den googlande patienten och "hälsoappar" ihop med vårdens digitalisering gör att vårdrelationer och vårdtjänster förändras i snabb takt.


Kraven på nya och utvecklade kunskaper höjs hela tiden. Att det finns kompetenta medarbetare att rekrytera och att medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling är avgörande för om industrin ska kunna fortsätta vara en motor för svensk välfärd.

Kompetensfrågan hänger också ihop med organisatoriska och institutionella förändringar i företag och samhälle där digitaliseringen har avgörande inverkan. I samband med dessa förändringar kommer vi sannolikt också se hur nya synsätt, lösningar och organisationssätt utmanar etablerade strukturer på̊ arbetsmarknaden och hos samhällets institutioner.


Dessa spänningar är också en del av samhällets strukturomvandling. Men vem har ansvaret för det livslånga lärandet?

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen