Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Barn i ekonomisk utsatthet. Ett samtal om samhällets ansvar.

Tid: 18 september, 13.15- 16.00
Plats: C 118 Högskolan Väst, Trollhättan
Medverkande:

  • Majblommans lokalförening: Birgitta Karlsson, ordförande.
  • Trollhättans stad: Christina Vallgren, områdeschef, Socialt stöd och försörjning
  • Högskolan Väst: Anette Bolin, docent i socialt arbete och forskar om barn i ekonomisk utsatthet

Eftermiddagen inleds med en presentation av forskning om barn och ekonomisk utsatthet samt om hur det är att vara förälder och behöva söka och få pengar av organisationer i civilsamhället (i detta exempel Majblomman). Därefter samtalar vi om samhällets ansvar för barn i ekonomisk utsatthet utifrån ett barnperspektiv med fokus på relationen civilsamhälle och kommunalt ansvar.

Varmt välkomna!

Senast uppdaterad