Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fokus för konferensen är barns och ungas livsvillkor och erfarenheter utifrån ett barnperspektiv. Även frågor kring sådant som indirekt påverkar deras livsvillkor tas upp, t.ex. hur föräldrar, professionella organisationer och andra betydelsefulla aktörer agerar i samhället. Syftet med konferensen är att erbjuda ett forum där forskning möter praxis. Pågående och genomförda forsknings- och utvecklingsprojekt som involverar barn och ungdomar presenteras. På programmet finns också spännande key-note speakers inom området.

Information

Datum: 7 juni
Tid: kl. 9-13
Plats: F131, Högskolan Väst
Salar för seminarier: H102, H104, I104 (Våning 1)
Anmälningsfrist: 19 maj

Program

PDF Program


Presentation

Vill du presentera på konferensen skickar du senast 26 april in din anmälan samt ett kort abstract (max 120 ord) som beskriver innehållet. Ange namn, organisation/ arbetsplats samt kontaktuppgifter. Meddela gärna om det är något särskilt du behöver inför din presentation. Skicka abstract till jennie.ryding@hv.se

Keynotes

  • Philip Hwang: Legitimerad psykolog och professor i psykologi. Philip har bland annat forskat om barns, ungdomars och unga vuxnas utveckling och livsvillkor, men också den tidiga relationer mellan pappa och barn och vilket samband föräldraledighet har med föräldrabarn relationen. Han är författare till flertal kända böcker, bland annat "Utvecklingspsykologi" och "Faderskap i Tid och Rum".

  • Johan Hagborg: Doktorand i psykologi vid Göteborgs Universitet och verksam klinisk psykolog på Rädda Barnen med traumabehandling av barn och ungdomar. I sin forskning undersöker Johan hur barn och ungdomar påverkas över tid av svåra upplevelser.

Kontakt


Mer information


Senast uppdaterad