Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Akademisk högtid

Högskolans största högtid är den Akademiska högtiden, som äger rum vartannat år i oktober månad. Vid denna högtid installerar eller välkomnar rektor de nya professorer som tillkommit samt uppmärksammar nya docenter och doktorer. Högtiden hålls i Albertsalen och fylls med högtidliga tal, vacker musik och utdelning av diplom och nålar.

Magisterhögtid

Varje vår genomförs en magisterhögtid där alla som tagit magisterexamen inbjuds att fira detta tillsammans med högskolan. Ceremonin inramas med musik och alla gäster bjuds på enklare förtäring.

Avslutningshögtid

I samband med terminsavslut genomförs en gemensam avslutningshögtid för alla programstudenter. Avslutningshögtiden hålls i Albertsalen och utgör en festlig avslutning på studietiden.

Våra högtider står både för tradition och förnyelse. Genom att flera av dem nu funnits i ett antal år skapar de kontinuitet och gemenskap inom Högskolan Väst. Men högtiderna är inte bara tillbakablickande. De visar samtidigt på den förnyelse av kunskapen som både nyutexaminerade studenter, nya doktorer och nya professorer representerar.

Mer informaition


Senast uppdaterad