Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

2014 promoverades för första gången en hedersdoktor vid Högskolan Väst. Hedersdoktorer vid Högskolan Väst ska i hög grad ha främjat verksamheten genom betydande insatser för forskningen eller utbildningen vid Högskolan Väst.

Professor
Professorsinstallationen markerar professorernas invigning i sina ämbeten, samt upptagandet i kretsen av professorskollegor och i vid mening i det internationella vetenskapssamfundet. Högskolans nya professorer uppmärksammas med diplom och nål, en silvergren på guldplatta. Högskolans nya gästprofessorer omnämns och välkomnas.
Professorer som installeras ska ha gått igenom anställningsnämnden senast den 30 juni samma år som den akademiska högtiden infaller.

Docent
Anställda som under aktuell period antagits av anställningsnämnden som docenter vid Högskolan Väst uppmärksammas med diplom och nål, nålen är en silvergren på hälften guld- och oxiderad silverplatta. De som avlagt docentur vid annat lärosäte omnämns vid ceremonin. 
Docenter som uppmärksammas ska ha blivit klara den 30 juni samma år som den akademiska högtiden infaller.

Doktor
Vid ceremonin promoveras doktorer som avlagt doktorsexamen vid Högskolan Väst. Promotionen är en ceremoniell bekräftelse på värdigheten för den nya doktorn. Under promotionsakten erhåller den som promoveras tre insignier, eller värdighetstecken, hatten, ringen och diplomet. Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Ringen är av guld och symboliserar troheten. Man kan säga att mottagaren ingår äktenskap med vetenskapen. Diplomet är ett vackert bevis på att innehavaren är promoverad. Doktorer som avlagt doktorsexamen på annat lärosäte omnämns i program men uppvaktas ej vid ceremonin.
Doktorer som promoveras ska ha ha blivit godkända 30 juni samma år som den akademiska högtiden infaller.

Doktorshatt
Hatten beställer du hos vår hattleverantör Franzéns Hattmakeri, mer information finns på sidan Hattmakarna.se. Sista datum för beställning av hatt inför nästa ceremoni är 2018-08-10. För mer information om hur man beställer doktorshatten klicka här.

Professorer, docenter och doktorer dekoreras med en nål bestående av en silvergren från "Kunskapens träd". Hedersdoktorer erhåller doktorshatt med högskolans hattmärke, Högskolan Västs och diplom. Doktorer som promoveras kan även skaffa doktorshatt med högskolans hattmärke samt Högskolan Västs doktorsring. Doktorshatt samt ring bekostas av den nyblivna doktorn. Doktorsringen beställs av silversmed Annika Bohlin på info@vesslerna.se alternativt 0520- 42 40 76. Hattmärket får de som gåva av högskolan vid eventuell beställning av hatt.

Högskolan Väst delade mellan åren 2002-2012 ut ett särskilt hederspris till någon utanför högskolan vars insatser haft positiv inverkan på högskolans utveckling.

Ceremonin inramas av tal och musik, följt av förtäring för inbjudna gäster med sällskap.

Klädsel
För samtliga gäster till den akademiska högtiden rekommenderas festlig klädsel.

Processionsdeltagare
För deltagare i procession gäller högtidsdräkt, till exempel frack eller frackklänning, mörk kostym eller hellång klänning/kjol. 

Senast uppdaterad av Linn Blakstvedt