Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst har i samarbete med silversmed Annika Bohlin tagit fram en magisterexamensring på samma tema som högskolans övriga regalier "Kunskapens träd". Ringen är tillverkad i silver och dekorerad med en guldgren och kan köpas av dem som erhållit sitt examensbevis. Beställningsblankett för detta skickas ut tillsammans med examensbeviset.

Inbjudan till magisterhögtid 2017 skickas ut i slutet av april.

Du kommer att tillsammans med dina studiekamrater mottaga ett diplom, avsett som minne, om du är närvarande vid ceremonin.

Graduation Ceremony


The Graduation Ceremony at University West occurs in early summer. The ceremony - with speech and music, small reception and hors d'oeuvres - are for all students who have studied a Master´s Programme at University West.

The ceremony is for students who have their Master´s degree issued by University West between April 1st 2016 and March 31st 2017. International students who are returning to their home countries in 2017 are also welccome to the ceremony. 
If you have qustions regarding this please contact hogtid@hv.se.

University West, in collaboration with silversmith Annika Bohlin has developed a Master Degree ring on the same theme as the university regalia "Tree of Knowledge". The ring is made of silver and is decorated with a branch in 18K gold. The students are responsible for ordering and paying for the ring themselves. The form to order this is sent together with the diploma.

Invitation for graduationceremony 2017 will be sent out at the end of April.

International Master´s students will receive a diploma as a souvenir from their time at University West, if you are present at the cermony.

Senast uppdaterad av Linn Blakstvedt