Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mångfald

Högskolans övergripande mål med mångfald gäller såväl studenter som anställda och fokuseras på områdena utbildning och forskning, arbetsförhållanden, rekrytering, trakasserier och kränkande särbehandling. Strategier för att nå målen utgörs av kartläggningar, handlingsplaner, uppföljningar och utvärderingar.

Jämställdhet

Högskolan Västs definition av jämställdhet är allas likas rättigheter och lika möjligheter i fråga om studier, anställningsvillkor och personlig utveckling oavsett könstillhörighet. Jämställdhetsarbetet berör all personal.

mångfaldscentrum

Högskolan Väst har en centrumbildning som har som syfte att ge stöd till forskning samt deltar i utveckling inom mångfaldsområdet. Läs mer under Mångfaldscentrum.

Trakasserier och kränkande särbehandling

Högskolan Väst accepterar inte någon form av kränkande särbehandling vare sig bland anställda eller studenter och vill verka aktivt för ett vänligt och respekterande arbetsklimat som motverkar tillfälle till kränkande särbehandling.

Relaterat


Externa länkar


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen