Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Personlig assistans

Kursen vänder sig till personliga assistenter som arbetar i någon av Fyrbodals 14 kommuner och är utvecklad i nära samarbete med Fyrbodals kommunalförbund. Ej högskolepoänggivande kurs med fysiska träffar i Trollhättan.
Läs mer om kursen här!

Ledarskapsutbildning inom funktionshinder och socialpsykiatri - tre kurser á 7.5 hp.

Kurserna ges i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund.
Kurs 1. Chef- och ledarskap för chefer inom funktionshinder/socialpsykiatri 7.5hp
Kurs 2. Systematisk uppföljning 7.5hp
Kurs 3. Funktionshinder, välfärd och livsvillkor 7.5hp

Läs mer om kurserna här!

Systematisk uppföljning 7.5 hp

Kurs för chef, ledare, 1:e socialsekreterare, verksamhetsutvecklare, socialpedagog, verksamhetspedagog eller liknande inom socialtjänstens olika verksamhetsområden såsom; vård och omsorg, IFO, Socialpsykiatri, Funktionshinder.
Kursen ges i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund.
Läs mer om kursen här!

Nationell påbyggnadsutbildning för LSS-handläggare 7.5 hp

Kursen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå och ges på uppdrag av Socialstyrelsen. Målgrupp för kursen är anställda handläggare som handlägger ärenden om LSS-insatser inom kommunerna. Detta är ett led i Socialstyrelsens satsning på kompetensutveckling för den här gruppen.
Läs mer om kursen här!

Senast uppdaterad av Sandra Öhrström