Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen syfte och innehåll
Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta på ett sätt som främjar verksamhetsutveckling och ökar förutsättningarna för en mer kunskapsbaserad socialtjänst (evidensbaserad). Utbildningen ska också stödja utvecklingen mot en lärande organisation.

Utbildningen fokuserar på systematisk uppföljning utifrån de två nivåerna, individuell uppföljning och verksamhetsuppföljning. Särskilt intresse kommer att ägnas åt uppföljning på verksamhetsnivå för att öka kunskapen om verksamheten och utveckla metoder och arbetssätt som i förlängningen ökar nyttan för brukarna/klienterna.

Kurstid
Sju utbildningstillfällen under höstterminen 2019.

Kostnad (faktureras via Fyrbodals kommunalförbund).
6 000 kr per deltagare inom Fyrbodals 14 kommuner.
7 500 kr per deltagare utanför Fyrbodals 14 kommuner.

Fyrbodals kommunalförbund, FoU Socialtjänst subventionerar 1 000 kr av kursavgiften för kommuner inom Fyrbodals 14 kommuner, HT19. 

Litteratur
Ingår ej.

Anmälan
Anmälan skall göras i nedan webbformulär av behörig arbetsgivare/chef
Anmälan är bindande men inte personbunden. Sista anmälningsdag 1 augusti 2019.

I anmälan anges fullmakt av respektive arbetsgivare/chef till Fyrbodals kommunalförbund att teckna avtal om köp av uppdragskurs av Högskolan Väst

Läs mer om kursinnehåll och kursdagar i nedan dokument:

Information Systematisk uppföljning
Senast uppdaterad