Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen syfte och innehåll
Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta på ett sätt som främjar verksamhetsutveckling och ökar förutsättningarna för en mer kunskapsbaserad socialtjänst (evidensbaserad). Utbildningen ska också stödja utvecklingen mot en lärande organisation.

Utbildningen fokuserar på systematisk uppföljning utifrån de två nivåerna, individuell uppföljning och verksamhetsuppföljning. Särskilt intresse kommer att ägnas åt uppföljning på verksamhetsnivå för att öka kunskapen om verksamheten och utveckla metoder och arbetssätt som i förlängningen ökar nyttan för brukarna/klienterna.

Kurstid
Sju utbildningstillfällen under januari - juni 2018.

Kostnad (faktureras via Fyrbodals kommunalförbund).
*6 000 kr per deltagare inom Fyrbodals 14 kommuner.
  9 500 kr per deltagare utanför Fyrbodals 14 kommuner.

*För deltagare anställda i någon av Fyrbodals 14 kommuner subventioneras kurskostnaden av FoU Socialtjänst Fyrbodal med 3 000 kr.

Anmälan
Anmälan stängd!

Anmälan skall göras i nedan webbformulär av behörig arbetsgivare/chef.
Anmälan är bindande. I anmälan anges fullmakt av respektive arbetsgivare/chef till Fyrbodals kommunalförbund att teckna avtal om köp av uppdragskurs av Högskolan Väst

Var och en av Fyrbodals 14 kommuner har vardera två platser vardera. I den mån det finns platser kvar då anmälningstiden gått ut, kommer resterande platser att släppas fria för såväl Fyrbodals 14 kommuner som kommuner utanför Fyrbodal. Det är då först till kvarn som gäller.

Om någon kommun anmält fler platser än tilldelat innan anmälningstiden gått ut och det medför att någon/några kommuner inte kan anmäla sig, kommer de senast anmälda från den kommunen plockas bort så att övriga kommuner kan få sina platser.

Läs mer om kursinnehåll och kursdagar i nedan dokument:

Systematisk uppföljning .docx

 

 

Senast uppdaterad