Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vår erfarenhet är framför allt baserad på arbete i och med offentlig verksamhet. Vi arbetar med en bred flora av uppdragstyper som poäng- och icke poänggivande kurser, föreläsningar, verksamhetsutveckling och processledning, handledning, seminarier, teoretiska underlag/texter, utvärderingar, kartläggningar/nulägesanalyser, uppdragsforskning mm.

I vår dagliga verksamhet samverkar vi mycket med externa parter. Vi har exempelvis ett samverkans- och utvecklingsråd med externa representanter där vi diskuterar utbildningars innehåll och utformning och vilka framtida behov av kompetens som kan finnas. Vi är också aktiva inom olika nätverk inom områdena Arbetsliv och hälsa och Folkhälsa och folkhälsoarbete.

Huvudinriktningar

 • Förändringsarbete med hälsa som resurs i och för det nya arbetslivet
 • Befolkningsinriktat förändringsarbete med hälsa som resurs - för ökad jämlikhet i hälsa i samhället och ökad livskvalitet för människor
 • Arbetsintegrerat lärande, AIL

Kompetensfält/inriktningar

Arbetsliv och hälsa – organisationshälsa

 • Verksamhetsutveckling, ledarskap och hälsa
 • Hälsa på arbetsplatsen –och hållbart arbetsliv
 • Hälsofrämjande arbetsliv
 • Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet, AIL

Befolkningsinriktat förändringsarbete –och folkhälsoarbete

 • Folkhälsa och folkhälsoarbete
 • Äldres hälsa
 • Genus och jämställdhet
 • Hälsofrämjande skolutveckling
 • Epidemiologi
 • Det mångkulturella samhället

Andra kompetensfält

 • Salutogenes
 • Empowerment
 • Etik
 • Förändrings- och processinriktat arbete

Pågående utbildningar

Exempel på pågående utbildningar:

Kontakt


Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast