Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionen för hälsovetenskap har mångårig erfarenhet av uppdragsutbildning och uppdragsforskning. Vår erfarenhet är framförallt baserad på arbete inom och för offentlig verksamhet.

Uppdragsgivare har under årens lopp främst varit kommunerna i området och Västra Götalandsregionen.

Vi arbetar med uppdrag i form av:

 • arbetsintegrerat lärande (AIL)
 • forskning
 • föreläsningar
 • handledning
 • högskolepoänggivande kurser
 • kartläggningar
 • projekt
 • seminarier
 • utvärderingar
 • verksamhetsriktade utbildningar
 • verksamhetsutveckling

Kontakta oss gärna så skräddarsyr vi kompetensutvecklingsinsatser anpassade efter verksamhetens behov och önskemål!

Omvårdnad: Vetenskaplig teori och metod, Kandidatnivå

7.5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till sjuksköterskor med äldre utbildning och som behöver få behörighet till att skriva ett examensarbete i syfte att avlägga kandidatexamen i omvårdnad. Kursen rekommenderas som andra kurs i kurspaket efter genomförd kurs Omvårdnad: Patientnära forskning, Kandidatnivå, 7.5 högskolepoäng. Kursen är webbaserad.

Kursinformation och anmälan

Katastrofberedskap: samverkan vid risk, kris och katastrof

7.5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till yrkesutövare i offentlig verksamhet som kan bli inkopplade vid en katastrof/större händelse (exempelvis vid större olyckor eller omfattande elavbrott) där samverkan mellan organisationer aktualiseras. Det kan gälla hälso- och sjukvårdspersonal och personal i statliga och kommunala verksamheter. Kursen har relevans för personal på olika nivåer (operativ, strategisk och ledning).

Kursinformation och anmälan

Kortkurs: Ledarskapsmodeller i vård och omsorg

1.5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll utövar någon form av ledarskap inom verksamhetsfälten vård eller omsorg. I kursen presenteras tre innovativa ledarskapsmodeller som är tillämpbara inom vård- och omsorg och som avser att stimulera till nytänkande och att hitta lösningar som kan minska personalomsättningen, ge bättre kvalitet i vård och omsorg samt ge nöjdare "kunder" (patienter, brukare).

Gå till kursinformation och anmälan

 

Kontaktperson för uppdragsutbildning inom vårdvetenskap


Senast uppdaterad