Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionen för hälsovetenskap har mångårig erfarenhet av uppdragsutbildning och uppdragsforskning. Vår erfarenhet är framförallt baserad på arbete inom och för offentlig verksamhet.

Uppdragsgivare har under årens lopp främst varit kommunerna i området och Västra Götalandsregionen.

Vi arbetar med uppdrag i form av:

 • arbetsintegrerat lärande (AIL)
 • forskning
 • föreläsningar
 • handledning
 • högskolepoänggivande kurser
 • kartläggningar
 • projekt
 • seminarier
 • utvärderingar
 • verksamhetsriktade utbildningar
 • verksamhetsutveckling

Kontakta oss gärna så skräddarsyr vi kompetensutvecklingsinsatser anpassade efter verksamhetens behov och önskemål!

Kortkurs: Ledarskapsmodeller i vård och omsorg

1.5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll utövar någon form av ledarskap inom verksamhetsfälten vård eller omsorg. I kursen presenteras tre innovativa ledarskapsmodeller som är tillämpbara inom vård- och omsorg och som avser att stimulera till nytänkande och att hitta lösningar som kan minska personalomsättningen, ge bättre kvalitet i vård och omsorg samt ge nöjdare "kunder" (patienter, brukare).

Kursinformation och anmälan

Omvårdnad: Vetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till dig som sjuksköterska med äldre utbildning och behöver få behörighet till kursen Omvårdnad 61 – 90 hp (B-nivå) som därefter leder fram till möjligheten att avlägga kandidatexamen i omvårdnad. Kursen ges för sista gången hösten 2017 vid Högskolan Väst.

Kursinformation och anmälan

 

 

 

Kontaktperson för uppdragsutbildning inom vårdvetenskap


Senast uppdaterad