Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursens syfte


Uppdragsutbildningens syftar till kompetensutveckling inom geriatrisk nutrition för personal inom vård och omsorg om äldre. Utbildningen ska också leda till att kursdeltagarna genomför ett aktivt utvecklingsarbete inom området mat och måltider för äldre. Kursens innehåll bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Kurstid


Kursen genomförs vid fem lär-tillfällen under hösten 2017: onsdagar 6/9, 20/9, 4/10, 18/10 och 1/11. Tre kursdagar är förlagda till Högskolan Västs lokaler i Trollhättan och två kursdagar avsätts för eget arbete med studieuppgifter och gemensamma webbinarier.

Kostnad

Kursavgift 4.841 kr per deltagare. För deltagare anställda i någon av Fyrbodals 14 kommuner faktureras kurskostnaden Fyrbodals kommunalförbund.


Anmälan

Anmälan skall göras i  webbformuläret nedan senast den 14e augusti 2017 av behörig arbetsgivare. Anmälan är bindande.

Antalet platser är begränsat till 30 deltagare. Var och en av Fyrbodals 14 kommuner garanteras två platser vardera. Välkommen att anmäla er!


Läs mer om kursinnehåll och kursdagar i länken nedan. 

Info kurs Mat och måltider för äldre 2017.docx
Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast