Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningsmoment/Studiegång

Kursen är webbaserad och innehåller:

  • artikelgranskning
  • forskningsetik
  • forskningsprocessen
  • innehållsanalys
  • informationssökning
  • kunskaps- och vetenskapsteoretiska perspektiv
  • kvantitativ och kvalitativ metod

 Examination/Examen

Kursen examineras genom en individuell och en parvis inlämningsuppgift samt muntligt respondent- och opponentskap.

 Genomförande/Start

Kursen startar vecka 13, 2018 och bedrivs som en nätbaserad distanskurs utan campusförlagda träffar och genomförs via en nätbaserad utbildningsmiljö. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med internetuppkoppling, kapacitet för mottagande av filmade inslag. Som utrustning krävs headset och webkamera. Kursen avslutas i vecka 22, 2018. 

Förkunskaper/Behörighet

Fullgjorda kursfordringar i omvårdnad om 60 hp inklusive vetenskaplig teori och metod 7.5 hp.

Kostnad

5 700 kr per deltagare. Angivet pris gäller exklusive moms. Litteratur ingår ej.

Kursinformation

Malin Berghammer
0520 – 22 38 67
malin.berghammer@hv.se

Anmälan sker via webbenkät

Kursen kommer inte att ges som en uppdragsutbildning utan som en reguljär kurs.
Anmäl dig via länken nedan:
https://www.hv.se/utbildning/kurs/omvardnad-vetenskaplig-teori-och-metod-kandidatniva-deltid-distans-ovm400/

Frågor om uppdragsutbildning

Samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag
Agneta Hjelm Persäng
0520-22 39 75
agneta.hjelm@hv.se

informationsblad Vetenskaplig teori och metod


Kontakt


Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast