Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningsmoment/Studiegång

Kursen är webbaserad och innehåller:

  • forskningsprocessen
  • evidensbegrepp
  • informationssökning
  • kritisk granskning och värdering av information
  • patientnära frågeställningar
  • vetenskapsteori
  • vårdandets etik
  • vårdvetenskapliga begrepp

Examination

Kursen examineras genom en individuell och en parvis skriftlig inlämningsuppgift samt muntligt respondent- och opponentskap.

Genomförande/start

Kursen startar vecka 3, 2018 och bedrivs som en nätbaserad distanskurs utan campusförlagda träffar och genomförs via en nätbaserad utbildningsmiljö. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med internetuppkoppling, kapacitet för mottagande av filmade inslag. Som utrustning krävs headset och webkamera. Kursen avslutas i vecka 12, 2018.

Förkunskaper/behörighet

Fullgjorda kursfordringar i omvårdnad om 60 hp, inklusive vetenskaplig teori och metod 7.5 hp.

Kostnad

5 700 kr per deltagare. Angivet pris gäller exklusive moms. Litteratur ingår ej.

Kursinformation

Åsa Rejnö
0520 – 22 39 08
asa.rejno@hv.se 

Anmälan sker via webbenkät

Obs!
Kursen kommer inte att ges som uppdrag utan som en reguljär kurs.
Klicka på länken för att komma till anmälan.

https://www.hv.se/utbildning/kurs/omvardnad-patientnara-forskning-kandidatniva-deltid-distans-opf402/

Frågor om uppdragsutbildning

Samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag
Agneta Hjelm Persäng
0520-22 39 75
agneta.hjelm@hv.se

Informationsblad patientnära forskning


Kontakt


Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast