Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningsmoment/Studiegång

Kursen är delvis webbaserad och innehåller:

  • Forskningsetik
  • Forskningsprocessen
  • Informationssökning
  • Kritisk granskning och värdering av information
  • Kvalitativa och kvantitativa ansatser
  • Litteraturbaserade studier
  • Vårdvetenskapens vetenskapsteori

Examination/Examen

Kursen examineras genom en individuell hemtentamen och en individuell/parvis skriftlig projektplan med muntlig redovisning.

Genomförande/Start

Kursen läses på kvartsfart med start vecka 35 och bedrivs delvis genom campusförlagda träffar och delvis via en nätbaserad utbildningsmiljö. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med internetuppkoppling och kapacitet för mottagande av filmade inslag. Som utrustning krävs headset och webkamera.

 Förkunskaper/Behörighet

Fullgjorda kursfordringar i omvårdnad om 30 högskolepoäng (20 poäng) i omvårdnad, A-nivå eller sjuksköterskeexamen.

 Kostnad

 4 422 kr per deltagare. Angivet pris gäller exklusive moms. Litteratur ingår ej.

Kursplan

Du kan söka ut aktuell kusrsplan genom att söka på kurskoden OVB310 på sidan Sök kursplan.

Anmälan

Anmälan via webbenkäten, senast den 15 augusti

Kursinformation

Ann-Charlott Wikström

Frågor om uppdragsutbildning

Samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag Agneta Hjelm Persäng

FRÅGOR OM ANMÄLAN

Eva-Lena Fast, prefektsekreterare

Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast