Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Praktik

Högskolan Väst erbjuder praktikplatser för nyanlända arbetssökande. Syftet med praktiken är att nyanlända ska få utveckla kunskaper i svenska, få ett ökat nätverk och få ökad kunskap om arbete på statliga myndigheter.

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Korta vägen och asylboendet Restad Gård.

Kontakt: Beatrice Löfström Sandberg

Mer information - praktik för nyanlända.

Öppna föreläsningar

Högskolan Väst erbjuder flera öppna föreläsningar och seminarier med varierat innehåll. 

Seminarier om internationell politik
Mångfaldscentrum i samarbete med IPPE, Internationella programmet för politik och ekonomi, bjuder in till tre seminarier under temat "What is happening in the world?"

Kontakt: Fredrik Sunnemark och Per Assmo
Mer information

Open lectures
Våren 2017 planeras en fortsättning på höstens seminarieserie Open lectures. Mer information kommer inom kort.

Mer information - övriga föreläsningar

Bedömning och tillgodoräknande

Sveriges lärosäten har fått i uppdrag att göra en valideringsinsats för utländska akademiker. Målet med insatsen är att fler ska få sina kvalifikationer erkända för att på så sätt kunna etablera sig snabbare i en utbildning eller på arbetsmarknaden.

Mer information

Språkcafé

Under språkcaféet ges nyanlända möjlighet att byta erfareheter och skapa relationer med högskolans studenter och personal.

Kontakt: Ann Larsson och Studentkåren vid Högskolan Väst

Utbildning för skolpersonal

Högskolan  Väst genomför ett flertal satsningar på uppdrag av Skolverket
Till kursutbud och mer information
Kontakt: Helena Nilsdotter Brown

Scholars at Risk

Högskolan Väst är med i SAR - Scholars at risk. Det är en sammanslutning av lärosäten som arbetar för att hjälpa utsatta, hotade och förföljda akademiker.

Kontakt: Fredrik Sjögren
Läs mer om Scholars at risk

Studentarbeten

Många studenter arbetar med flyktingfrågan under olika inlämningsuppgifter i deras respektive utbildningar. Till exempel har flera Hälsovetarstudenter skrivit sina examensarbeten ute på asylboendet Restad Gård i Vänersborg.

Relaterat