Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Under 2016 tog dåvarande rektor Kerstin Norén beslutet att Högskolan Väst ska följa ARK-processen i Högskolan Västs hälsoarbete. Uppdraget att driva arbetet med ”Hälsofrämjande högskola” inklusive att driva processen kring arbetsmiljöundersökningen ARK har tilldelats Institutionen för hälsovetenskap.

Förarbetsfas – februari-april 2017
Nulägesanalys - februari-april 2017 samt september 2017
Genomförandefas – september/oktober 2017 och 2018
Uppföljning/utvärderingsfas – 2018-2019
Nästa 3-årscykel i processen inleds september 2019

Senast uppdaterad