Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Moderna beredskapsjobb är statliga anställningar med lägre kvalifikationskrav och med arbetsuppgifter som idag inte utförs alls eller i otillräcklig omfattning. Ett modernt beredskapsjobb riktar sig till personer som är långtidsarbetslösa eller nyanlända och som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Syftet är att ge individen möjlighet till arbetslivserfarenhet och utveckling samt öka möjligheten till ett arbete på reguljära arbetsmarknaden. För arbetsgivaren innebär det en extra resurs som utför arbetsuppgifter som ska öka kvaliteten eller underlätta myndighetens uppdrag.

Högskolan Väst samarbetar med Arbetsförmedlingen i rekryteringen till Moderna beredskapsjobb. Det är Högskolan Väst som fattar beslut om anställning och Arbetsförmedlingen som fattar beslut om rätten till och omfattningen av anställningsstöd. Vid rekryteringen till moderna beredskapsjobb kommer statliga arbetsgivare att, utöver kraven på förtjänst och skicklighet, vid urval och inför beslut om anställning särskilt beakta om den sökande omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Vid rekrytering av moderna beredskapsjobb, kontakta HR-avdelningen på Högskolan Väst (se kontaktuppgifter nedan).

Mer information


Senast uppdaterad av Anna-Karin Häggström