Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

"Personal och studenter som är verksamma eller utbildade på 
Högskolan Väst skall genom sin medvetenhet och kunskap kunna bidra till en utveckling som främjar ett hållbart samhälle."

Texten är hämtad från Högskolan Västs Riktlinjer för hållbar utveckling. Riktlinjerna innefattar även de övergripande mål Högskolan Väst har med arbetet med hållbar utveckling.

Högskolans övergripande mål

  • Högskolan Väst skall i den utbildning som bedrivs på högskolan, sträva efter att integrera kunskap och kompetens om hållbar utveckling.
  • Högskolan Väst skall i den forskning som bedrivs på högskolan, sträva efter att beakta forskningens och forskningsresultatens konsekvenser för en hållbar utveckling.
  • Genom ett systematiskt miljöarbete arbetar Högskolan Väst för en effektivare resursanvändning och ökad andel förnyelsebara alternativ i den dagliga verksamheten vad gäller bl a resor och transporter, material, energi och råvaror.
  • Högskolan Väst skall integrera kunskap och kompetens om hållbar utveckling i verksamhetsutveckling och i internutbildning för högskolans personal.

Miljöredovisning

Miljöarbetet vid statliga myndigheter regleras ytterst genom lagar, förordningar och de regleringsbrev som regeringen utställer varje år. Liksom alla andra myndigheter har Högskolan Väst i uppdrag att verka för en bättre miljö. Högskolan redovisar årligen sitt arbete med miljöfrågor och i vilken utsträckning uppsatta mål har nåtts.  

Resultat för 2017

  • Användningen av verksamhetsel på campus har minskat något jämfört med 2016 och med 6,5 % jämfört med 2014 (ca 2 561 000 kWh)

  • Fjärrvärme på campus ligger på samma nivå som 2016 (ca 1 381 000 kWh)

  • Tjänsteresorna: Flygresorna minskade i kilometer räknat medan hyrbilsanvändningen gick upp (totalt ca 2 650 000  kg koldioxid)

För rapporten som helhet, se 2017 års miljöredovisning i dokumentet nedan.

Läs mer om konkreta åtgärder Högskolan har gjort genom åren.

Samverkan

(länkar till andra webbplatser)

Styrdokument kring hållbar utveckling (öppnas i nytt fönster)


Kontakt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen