Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

campus-med-studenter-720-400-px.png

Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla

Riksdagen fattade beslut om etableringen 1989 och högskolan lokaliserades till Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med rektor och förvaltning placerade i Trollhättan. Innan den formella etableringen hade högskoleutbildning sedan flera år varit förlagd till de tre städerna via Chalmers, Högskolan i Karlstad och Göteborgs universitet, organiserad under den gemensamma interimsorganisationen "Högskolekommittén för Fyrstad".

Hälsohögskolan Väst

I samband med att vårdhögskolorna blev förstatligade, införlivades år 2000 den landstingsdrivna Hälsohögskolan Väst i Vänersborg med Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

Nytt namn - Högskolan Väst

Högskolan antog med regeringens tillstånd namnet Högskolan Väst den 1 januari 2006 i samband med att byggnationen för ett samlat campus i Trollhättan startade.

Högskolans utveckling - år för år

 

2018

 • Rekord i antalet studenter med 15 000 individer i utbildning
 • Formell start av Kommunakademin Väst - en ny samverkansarena mellan Högskolan Väst och 14 kommuner i Fyrbodal.
 • KK-miljö Primus invigs - en tioårig mångmiljonsatsning med stöd av KK-stiftelsen där forskning inom teknik kombineras med forskning inom lärande i arbetslivet.
 • En ny unik funktion tillsätts - vicerektor för Arbetsintegrerat lärande, AIL
 • Återigen uppfylls bostadsgarantin för högskolans studenter.
 • Samverkansarenan Produktionstekniskt centrum fyller 10 år.
 • Högskolan firar akademisk högtid med rekordmånga professorer och doktorer

2017

 • Högskolans fjärde rektor, Martin Hellström, tillträder 1 januari.
 • Kommunakademin Väst - avtal skrivs runt en ny samverkansarena mellan Högskolan Väst och 14 kommuner i Fyrbodal.
 • Högskolan beviljas KK-miljö Primus - en tioårig mångmiljonsatsning med stöd av KK-stiftelsen.
 • Ett samarbetsavtal sluts mellan Högskolan Väst och Support Group Network, en förening som skapats av asylsökande på Restad Gård, Sveriges största asylboende.
 • Återigen uppfylls bostadsgarantin för högskolans studenter.
 • Statsminister Stefan Löfven och Nationella innovationsrådet besöker högskolan.

2016

 • Högskolan firar akademisk högtid och utser sin andra hedersdoktor
 • Över 50 personer i egen forskarutbildning.
 • Forskarutbildning i Informatik får betyget Hög kvalitet i nationell utvärdering.
 • Återigen uppfylls bostadsgarantin för högskolans studenter.
 • Högskolans tredje rektor, Kerstin Norén, lämnar sin post vid årets slut och lämnar över till Martin Hellström.

2015

 • Högskolan firar 25 år
 • Efter en stadig ökning av antalet studenter under tio års tid minskar antalet registerade studenter på grund av minskat utbildningsanslag till cirka 11 500 från cirka 13 000 år 2014.
 • Söktrycket till högskolans utbildningar ligger i topp i landet med 1,7 sökande per plats.

2014

 • Högskolan utnämner sin förste hedersdoktor
 • Trollhättan, med Högskolan Väst som en central del, utses till Årets Studentstad av Sveriges Förenade Studentkårer, SFS.
 • Inför höstterminen 2014 sökte fler än någonsin till Högskolan Väst i första hand, över 7 000 stycken.

2013

 • Vision 2022 med tillhörande strategier beslutas av Högskolestyrelsen.
 • Högskolestyrelsen får ny ordförande, Eva Eriksson f d landshövding, och Jan Nygren avtackas efter sex år som ordförande.
 • Högskolestyrelsen beslutar att forskargruppen inom Barn- och ungdomsvetenskap är en vital forskningsmiljö. Detta betyder att högskolan nu har tre vitala forskningsmiljöer.
 • Under året startar ett program på avancerad nivå inom högskolans profilområde arbetsintegrerat lärande: Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling.

2012

 • Högskolan startar egen forskarutbildning inom Produktionsteknik, Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande och Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.
 • Högskolan promoverar för första gången en egen doktor - Thomas Winman, i ämnet pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.
 • Under året etableras ett satellitkontor, med Europa som ansvarsområde, för världsorganisationen WACE (World Association for cooperative and work-integrated education) på högskolan.

2011

 • Högskolan erhåller forskarexamenstillstånd inom produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande.
 • Högskolan får examensrätt inom alla fyra examina i den nya lärarutbildningen.
 • Kerstin Norén tillträder som ny rektor den 1 september.
 • Jan Theliander tillträder som ny prorektor vid halvårsskiftet.

2010

 • Högskolan Väst fyller 20 år. Under året publiceras jubileumsboken "Högskolan Väst 20 år 1990-2010".
 • Den 1 juli avskaffas kårobligatoriet. Resultatet efter den första obligatoriefria terminen blir en anslutningsgrad på 35 procent.
 • Under året startas ett nytt treårigt program på grundnivå, Socialpsykiatrisk vård.
 • Högskolan får tillstånd att utfärda masterexamen inom barn- och ungdomsvetenskap varför en tvåårig utbildning startas parallellt med den redan planerade ettåriga magisterutbildningen inom området.
 • Högskolan Väst får godkända examenstillstånd för att utbilda förskollärare, yrkeslärare och ämneslärare i alla sökta ämnen förutom matematik, för såväl årskurs 7-9 som gymnasieskolan.
 • Högskolestyrelsen beslutar att forskargruppen LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet, är en vital forskningsmiljö. Detta betyder att högskolan nu har två vitala forskningsmiljöer.
 • I oktober lämnar Högskolan Väst in ansökningar till Högskoleverket om att få examinera doktorer för områdena maskinteknik och arbetsintegrerat lärande.

2009

 • Regeringen öppnar möjlighet för högskolor att söka examensrätt för forskarutbildning inom avgränsade profilområden.
 • Högskolans kvalitetsarbete granskas i Högskoleverkets sista omgång av lärosätesgranskningar
 • Högskolan utses av Volvokoncernen till Preferred Academic Partner
 • Första disputationen hålls på nya campus. Marie Hjalmarsson blev först ut att försvara sin avhandling i de nya lokalerna i Trollhättan
 • Högskolan står värd för riksfinalen i Teknikåttan
 • Staffan Scheja ger invigningskonsert för högskolans nya Steinwayflygel

2008

 • Verksamheten på campus Vänersborg flyttar sommaren 2008 till campus Trollhättan. Invigning av nya campus 12-13 september.
 • Produktionstekniskt Centrum, PTC, invigs på Innovatum i Trollhättan. Högskolan Väst är en av fyra partners i PTC.
 • Premiär för högskolans första egna utbildningsmässa, Utbildning Väst.

2007

 • Verksamheten på campus Uddevalla flyttar i juni till nybyggt campus i Trollhättan.
 • Högskolan Väst ges rätt att utfärda masterexamen i maskinteknik.
 • Forskningskonferensen Uddevallasymposiet firar 10-årsjubileum.
 • Högskolan Väst sluter som första svenka högskola, tillsammans med Högskolan i Halmstad, utbytesavtal med universiten i Shanghai, Kina.

2006

Högskolan antar sitt nya namn Högskolan Väst den 1 januari.

I april får Högskolan Väst generell rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup. Beslut tas om ytterligare två magisterexamina med ämnesdjup - en i informatik och en i socialt arbete.

Högskolan genomför en historisk disputation - den första någonsin att genomföras på plats på Högskolan Väst.

Högskolan håller sin tredje akademiska högtid med professorsinstallation. 13 professorer installeras och för första gången installeras en kvinna.

2005

 • Regeringen beslutar den 26 maj att Högskolan i Trollhättan/Uddevalla från och med 1 januari 2006 byter namn till Högskolan Väst.
 • Sparbanksstiftelsen Väst gör sin hittills största enskilda donation: högskolan erhåller stöd om nära sex miljoner kronor. Medlen skall till stor del användas till att anställa gästprofessorer.
 • HTU genomför sin första magisterhögtid.
 • HTU utnämner sin första egna docent (Kerstin Grundén, informatik).

2004

 • HTU:s styrelse fattar beslut om att högskolans samlade campus skall ligga i Trollhättan.
 • HTU håller sin andra akademiska högtid med professorsinstallation. Sju professorer installeras.

2003

 •  HTU:s styrelse beslutar att högskolan skall samla sin verksamhet till ett campus.
 • Antalet studenter överstiger 10 000 st.
 • HTU får examinationsrätt i två djupmagisterutbildningar: maskinteknik och pedagogik.

2002

Professor Lars Ekedahl tar över som rektor efter Olof Blomqvist.

 • HTU håller sin första akademiska högtid med rektors- och professorsinstallation. Tre professorer installeras.

Nya utbildningar:

 • 3D-animation och konstnärlig gestaltning 120 p (förlagd till Stenebyskolan i Dalsland)
 • Digitala media för lärande och underhållning 120 p
 • Vuxnas lärande - arbetsintegrerat lärande 120 p

2001

Regeringen ger HTU nationellt uppdrag att utveckla det arbetsintegrerade lärandet - AIL

Nya utbildningar:

 • Strategisk kommunikation 140 p
 • Entreprenörskap och företagsutveckling 120 p
 • Filmproduktion 120 p

2000

 • Hälsohögskolan Väst i Vänersborg blir en del av HTU. 2000 blev m.a.o. HTU:s första år att genomföra utbildningar inom vårdområdet.
 • HTU får sin förste professor (Göran Olsson, industriell arbetsvetenskap).
 • HTU får sina första magisterexamensrättigheter, i psykologi.
 • HTU fyller 10 år och firar jubileum i november.

1999

 • Antalet studenter överstiger 5 000 st.

1998

Nya utbildningar:

 • Arbets- och organisationspsykologi 140 p
 • Data- och systemvetenskapligt program 120 p
 • Kultur och arbetsliv 120 p

1997

 • HTU får sina första fasta forskningsanslag från regeringen.

1994

 • Antalet studenter överstiger 2 000 st.

1993

 • HTU börjar erbjuda basårsutbildning.

1990

 • HTU etableras.
 • Olof Blomqvist utnämns till rektor.

 

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen