Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bakgrund

Centrum för hållbar utveckling arbetar med frågor rörande ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Mångfaldscentrum arbetar med frågor rörande demokrati och mångfald. Arbetet bedrivs såväl internt som externt, i samverkan med det omgivande samhället och syftar till att bilda opinion, öka medvetenheten och vara en förändringsaktör inom områdena. Det finns ett stort antal överlappande frågor mellan centrumbildningarna. Som en strategisk satsning 2018-2020 skall arbetet intensifieras, inte minst genom en ökad forskningsanknytning, genom att en verkställande grupp bildas som arbetar under båda centrumbildningarna. Gruppen kommer att bestå av Fredrik Sunnemark, verksamhetsledare för MFC och Fredrik Sjögren, verksamhetsledare för CHU samt fyra ytterligare personer.

Beskrivning av uppdraget

Uppdraget är 10% av heltid. Det innefattar bland annat följande i huvudsak forskningsanknutna verksamheter:

  • Arrangera seminarier och workshops bland annat i syfte att sprida forskningsresultat.
  • Initiera och understödja forskning inom området.
  • Initiera och utveckla samverkan inom området.
  • Delta i och utveckla centrumbildningarnas ordinarie verksamhet med exempelvis Support Group Network, Scholars at Risk, lika villkor, valideringsfrågor, samverkan, seminarie- och arrangemangsverksamhet.
  • Benchmarking mot och kontakter med liknande verksamheter vid såväl svenska som utländska lärosäten i syfte att både utveckla den egna verksamheten i sig och att skapa ett nätverk inom intresseområdet.
  • Informera om och samordna forsknings- och samverkansverksamhet inom området dels genom nyhetsbrev, dels genom samverkan med andra verksamheter på högskolan.
  • Delta i forskningskonferenser och workshops nationellt och internationellt inom området med egna presentationer.
  • Vara ansvarig för vissa sakområden och inom dessa utgöra ett expertstöd.

Förfrågningar

Förfrågningar kring uppdraget ställs till:
Fredrik Sunnemark, rum I327, tel 0708-256269 fredrik.sunnemark@hv.se, eller Fredrik Sjögren, rum I314, tel 0733-705031, fredrik.sjogren@hv.se

Urval

Störst vikt kommer att läggas vid att de fyra personernas kompetens kompletterar varandra på ett sådant sätt att de båda centrumbildningarnas kompetensområden finns representerade i den verkställande gruppen med god balans. Utöver detta är särskild kompetens inom centrala delar av arbetsområdena meriterande. En jämn könsfördelning eftersträvas.

Ansökan

Ansökan om uppdraget ställs skriftligen till Henrik Lindeskog (henrik.lindeskog@hv.se) senast fredag den 2 februari kl. 12.00.

Kontakt


Senast uppdaterad av Rebecca Olsson