Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I detta arbete använder vi ett brett mångfaldsbegrepp som innefattar kön, etnicitet, religion, klass, sexualitet, funktionsnedsättning och ålder vilket ansluter till Högskolans Västs Riktlinjer för lika villkor och Värdegrund där det framhålls att mångfaldsarbetet, i bred bemärkelse, skall vara av högsta vikt vid högskolan. Ytterst är diskrimineringslagstiftningen grunden för dessa dokument och sålunda även för Mångfaldscentrums arbete.

Forskningsverksamhet

Mångfaldscentrum samlar forskningaktiva inom fältet för utveckling av forskningsfrågor och forskningsprojekt. Detta arbete bedrivs såväl internt som externt.

Organisation

Mångfaldscentrum är formellet placerat vid IS (Institutionen för individ och samhälle), men är en högskoleövergripande verksamhet som leds av en föreståndare tillsammans med en styrgrupp  där det ingår representanter från olika organ på högskolan. Institutionsrepresentanterna i styrgruppen har en viktig roll i att informera om centrums verksamhet på respektive institution.

Seminarier

Varje onsdag under hela höstterminen 2016 erbjuds öppna föreläsningar med varierat innehåll. Föreläsningarna spänner över många av högskolans kompetensområden som t.ex. språk, produktionsteknik, pedagogik, statskunskap, informationsteknik och hälsa. Föreläsningarna ges på engelska och är öppna för alla som vill komma.

Tid: kl: 13-15. Sal: F315.

På gång inom Mångfaldscentrum


Workshop: Om högskolans arbete och samarbete med nyanlända

Vem får synas? Vad spelar det för roll?

Erdogan Presidency – Where is Turkey Going?

Kontakt