Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forum för skolutveckling Forum för skolutveckling

Forum för skolutveckling är Högskolan Västs regionala utvecklingscentrum (RUC), ett forum för samverkan inom utbildning och forskning. 

Forum för skolutveckling organiserar kompetensutveckling för förskolans och skolans personal, i form av uppdragsutbildningar, föreläsningsserier, kompetensutvecklingsdagar etc.

Forum för skolutveckling är en länk mellan Högskolan Västs forskningsmiljöer och externa aktörer, exempelvis skolhuvudmän.

Utbildningar


Kontakta oss