Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

nyckelhål nyckelhål

Forum för skolutveckling är

- Högskolan Västs regionala utvecklingscentrum (RUC), ett forum för samverkan inom utbildning och forskning 

- organiserar kompetensutveckling för förskolans och skolans personal, i form av uppdragsutbildningar, föreläsningsserier, kompetensutvecklingsdagar etc.

- är en länk mellan Högskolan Västs forskningsmiljöer och externa aktörer, exempelvis skolhuvudmän.

Kontakta oss