Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningen är stängd för ansökan.

I utbildningen ingår bland annat att utveckla hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skola och arbetsplatser samt planering, genomförande och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under APL.

Utbildningen

Utbildningen omfattar fem utbildningstillfällen (heldagar). Mellan träffarna sker eget arbete i den egna verksamheten. Efter genomförd utbildning får deltagarna ett intyg. Utbildningen är kostnadsfri!

Datum

Utbildningen ges i Karlstad på följande datum:
måndag 5 mars
tisdag 6 mars
måndag 16 april
onsdag 5 september
fredag 12 oktober

Målgrupp

Yrkeslärare eller APL-ansvarig med undervisningserfarenhet i yrkesprogram verksamma i alla skolformer på gymnasial nivå såsom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna.

Krav

Du arbetar i skolan som yrkeslärare eller APL-ansvarig med undervisningserfarenhet inom yrkesprogram.

Urval

Urval görs bland behöriga sökande som uppfyller kraven, men antas med hänsyn till anmälningsdatum, geografisk spridning och fördelning på olika skolor och program.
Vid fler sökande än antal platser antas max två deltagare per rektor (skolenhet) och i samråd med rektor.
Du som har sökt tidigare (nationell APL-utvecklarutbilding) och inte kommit in har förtur!

Förmåner

Skolverket bjuder på lunch och fika under utbildningsdagarna samt ersätter resor överstigande 200 kr (räknat till närmaste lärosäte).

Kontakt och mer information


Senast uppdaterad av Helena Nilsdotter Brown