Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningen öppnar snart för ansökan.

Nu har ni som har yrkeslärare i er verksamhet möjlighet anmäla både behöriga och obehöriga lärare till i  Skolverkets APL-utvecklarutbildning som syftar till att förbättra kvaliteten kring arbetsplatsförlagt lärande. Fokus är bland annat systematiskt kvalitetsarbete, arbetsmiljölagstiftning och bedömning i samverkan med handledare på elevens APL-plats.  Start i oktober på Högskolan Väst så håll utkik efter anmälan! 

Utbildningen

Utbildningen omfattar fem utbildningstillfällen (heldagar). Mellan träffarna sker eget arbete i den egna verksamheten. Efter genomförd utbildning får deltagarna ett intyg. Utbildningen är kostnadsfri!

Datum

För att anpassa utbildningen till lärarnas arbetsår och arbetsbelastning och för att förenkla för rektors planering pågår kursen mellan oktober 2018 och mars 2019. Kursen omfattar 5 heldagar och ges på Högskolan Väst.

Målgrupp

Yrkeslärare eller APL-ansvarig med undervisningserfarenhet i yrkesprogram verksamma i alla skolformer på gymnasial nivå såsom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna.

Krav

Du arbetar i skolan som yrkeslärare eller APL-ansvarig med undervisningserfarenhet inom yrkesprogram.

Urval

Urval görs bland behöriga sökande som uppfyller kraven, men antas med hänsyn till anmälningsdatum, geografisk spridning och fördelning på olika skolor och program.
Vid fler sökande än antal platser antas max två deltagare per rektor (skolenhet) och i samråd med rektor.
Du som har sökt tidigare (nationell APL-utvecklarutbilding) och inte kommit in har förtur!

Förmåner

Skolverket bjuder på lunch och fika under utbildningsdagarna samt ersätter resor överstigande 200 kr (räknat till närmaste lärosäte).

Kontakt och mer information


Senast uppdaterad av Helena Nilsdotter Brown