Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förskolekurser i kommunen

  • Dokumentera kvaliteten
  • Leda kvalitetsarbete
  • Utmana och stödja
  • Naturvetenskap och teknik
  • Flerspråkighet

Kurserna, som tidigare fanns inom Förskolelyftet, är ortsförlagda och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.
Kommunala och enskilda huvudmän söker kurserna var för sig eller tillsammans.
För att delta ska du vara anställd i förskolan.
Skolverket betalar kurslitteraturen.

Det utgår inga statsbidrag. Det vill säga att arbetsgivaren får inga pengar från staten. Deltagarna och arbetsgivaren får komma överens om ett upplägg.

Huvudmän som vill anordna en kurs för sina anställda kontaktar lärosätet för att i samråd komma  överens om startdatum, studiefart och antal deltagare för kursen. Kurserna är på 7,5 högskolepoäng.

Till våren startar vi följande kurser:
Trollhättan: Dokumentera kvaliteten, Naturvetenskap och teknik, Flerspråkighet
Ulna förskolor: Dokumentera kvaliteten

Läs mer på Skolverkets kurssidor

Kontakta Helena Nilsdotter Brown vid Forum för skolutveckling.

Handledarutbildning för Läslyftet i förskolan

Vi offererar Skolverket för uppdraget att anordna handledarutbildning inom Läslyftet i förskolan.

Läs mer om Läslyftet i förskolan på Skolverkets sidor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad