Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurserna är uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet på uppdrag av Skolverket och kan endast sökas av lärare som har huvudmannens godkännande. Vid många sökanden sker urval genom lottning.

Du som är antagen till kurs inom Lärarlyftet kan ansöka om validering av reell kompetens och tillgodoräknande. Det innebär att dina befintliga kunskaper och färdigheter bedöms gentemot kursens lärandemål. Du ansöker via systemet Valda https://valda.uhr.se/LararLyftet/Home. Där hittar du även information om valideringsprocessen, samt hur du går tillväga.

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet II_VT19.docx

 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: GRUNDSKOLANS ÅK 1-3 (1-30) 

Ingår i Lärarlyftet 30 hp.

Målgrupp
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.
Läs mer om kursen här.

Svenska som andraspråk: Grundskolans åk 4-6 (1-30)

Ingår i Lärarlyftet 30 hp.

Målgrupp
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i åk 4-6 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.
Läs mer om kursen.

Svenska som andraspråk: Grundskolans åk 7-9 (1-45)

Ingår i Lärarlyftet 45 hp.Obs 75% studietakt

Målgrupp
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i åk 7-9 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.
Läs mer om kursen.

Svenska som andraspråk: FÖR LÄRARE I SVENSKA för invandrare (SFI) (1-30)

Ingår i Lärarlyftet 30 hp. Kursen inställd!

Målgrupp
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i Utbildning i svenska för invandrare (SFI) utan att ha 30 högskolepoäng Svenska som andraspråk.
Läs mer om kursen.

Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet

Efter att du har antagits till en kurs har du möjlighet till validering för tillgodoräknande. din väg till behörighet kan på det sättet blir kortare. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.
För validering och tillgodoräknande använder Högskolan Väst ett digitalt ansöknings- och administrationssystem, Valda.
Du loggar in med ditt konto på antagning.se, EduId eller ditt lärosäte.
Till Valda

Använd statsbidraget för att stödja lärarens studier
Du som huvudman är ansvarig för utbildningsresultaten i skolan och för att eleverna undervisas av behöriga och kompetenta lärare. Därför är det viktigt att dina du som huvudmannen stimulerar och underlättar för dina lärare att delta i Lärarlyftet. Det finns statsbidrag att söka för att kunna göra det.
Statsbidrag skolverket

Kontakt och mer information


Senast uppdaterad av Helena Nilsdotter Brown