Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurser i svenska som andraspråk

Ges inom Lärarlyftet
Till kursutbud och anmälan

Nyanlända elevers skolframgång

Kursen erbjuder kompetensutveckling för arbetsgrupper som arbetar med nyanlända elever och som tillhör samma huvudman eller skolenhet.
Utbildningen motsvarar 7,5 hp. Du väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng.
Läs mer om utbildningen

Studiehandledning på modersmål

Utveckla din kpmpetens i att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet. Utbildningen motsvarar 7,5 hp. Du väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng.
Läs mer om utbildningen

Det globala klassrummet 7,5 hp

Introduktion till svenska som andraspråk för lärare som undervisar i olika ämnen i skola och vuxenutbildning. Kursen ger orientering och förståelse för hur lärare bättre kan ta sig an den heterogena lärandemiljön där normer och värderingar möts och utvecklas samt ger verktyg att använda i undervisning för att stärka flerspråkiga och nyanlända elevers förutsättningar för lärande.
Till kursutbud och anmälan

Insatser via samordnare

Forum för skolutveckling leder och stödjer processen i regionens nätverk för samordnare inom utvecklingsarbetet kring nyanlända elever. Samordnarna finansieras av Skolverket och skall stödja huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.
Följande kommuner ingår i nätverket: DalsEd, Färgelanda, Kunskapsförbundet Väst, Lidköping, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg.
Skolverkets informationsmaterial

Undervisa nyanlända elever

Utbildning för modersmålslärare, studiehandledare och lärare - utbildningen pågår

 

Senast uppdaterad