Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Därför ska du delta

Få kunskap om

  • hur studiehandledningens utformning ger förutsättningar för eleverna att utvecklas mot de mål som anges i läroplaner och kursplaner.
  • inkluderande och interkulturellt förhållningssätt där mångfald ses som en tillgång.
  • styrdokument och regelverk i svensk skola inkluderande skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag.

Vad

För att utbildningen ska ge effekt på verksamheten är det centralt att studiehandledarens chef (skolledare eller chef på modersmålsenhet) är involverad i utbildningen. Kursinnehållet omfattar bland annat kunskap om hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan studiehandledare och klass- och ämneslärare.

För vem

Utbildningen riktar sig till studiehandledare på modersmål.

Hur

Utbildningen består av 5 heldagar fördelade över en termin och förlagda på Campus. Dessa tillfällen innehåller både föreläsningar och gruppdiskussioner. Utbildningen omfattar även praktiknära arbetsuppgifter, litteraturläsning samt tre halvdagar med handledning i grupp. Även handledningen är förlagd på Campus.

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader står deltagarna för.

när

Kurstart januari VT 2018.

Anmälan

Anmälan är stängd. 

Senast uppdaterad