Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt. Studiehandledning och modersmålsundervisning är effektiva redskap för elevernas kunskapsutveckling.

Kunskapsutvecklingen gynnas av att de begrepp som används i ämnesundervisningen stärks på såväl elevens modersmål, som på det svenska språket. Därför behöver modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen hitta samarbetsformer som gynnar elevernas lärande.

Skolverket erbjuder, i samarbete med lärosäten över hela landet, kompetensutveckling till modersmålslärare, studiehandledare på modersmål samt klass- och ämneslärare med start hösten 2016 alternativt våren 2017.

Innehåll

Utbildningen kommer bland annat att innehålla: värdegrund, språk- och kunskapsutveckling, flerspråkighet, samarbete för elevens bästa samt planering och genomförande av undervisning.

Målgrupper

Modersmålslärare, studiehandledare på modersmål, klass- och ämneslärare.

Omfattning

Distansundervisning med ett fåtal fysiska träffar på kvartsfart.

Kurstid

okt 2016--maj 2017

Kursintyg

För deltagare som genomför kurs finns det möjlighet att att få ett intyg.

Kostnader

Deltagandet är kostnadsfritt. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader står deltagarna själva för.

Anmälan är stängd

Kontakt och mer information


Senast uppdaterad av Helena Nilsdotter Brown