Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Händer som kramas Händer som kramas

UTBILDNING

Grundutbildningar

 • Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
 • Socialpsykiatrisk vård, 180 hp

Påbyggnadsprogram

 • Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet
 • Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa
 • Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård
 • Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård
 • Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp
 • Verksamhetsutveckling, magisterprogram i hälsopromotion / pedagogik/ socialt arbete / sociologi / vårdvetenskap, med inriktning mot arbetsintegrerat lärande

Ett brett utbud av fristående kurser inom till exempel:

 • Hälsovetenskap
 • Kriminologi
 • Medicinsk vetenskap
 • Omvårdnad
 • Vårdvetenskap

Här kan du söka efter fristående kurser på Högskolan Väst

KLC

Vid institutionen för Hälsovetenskap invigs nu vårt nya Kliniska lärandecentrum (KLC) där normkritik och dramapedagogik kommer att utgöra innovativa  pedagogiska verktyg.

Ekonomiska medel från Vinnova har möjliggjort inköp av konst i form av Elisabeth Ohlson Wallins fotografier, något vi är mycket glada över. Dessa foton utgör illustrationer av hur det på olika sätt är att vara människa. 
Läs mer om KLC och utställningen av Elisabeth Ohlson Wallin

Samverkan

Kompetensutveckling och uppdrag för arbetslivet

Institutionen erbjuder kompetensutveckling inom Hälsa, kultur och  Vård 

Internationalisering

Institutionen för hälsovetenskap bedriver både ett långsiktigt och ett medvetet arbete inom internationalisering för såväl studenter som medarbetare. Utresande studenter kan till exempel genomföra verksamhetsförlagd utbildning och/eller samla in data till examensarbetet, det finns även möjlighet att genomföra teoretiska kurser på några utav våra utländska partneruniversitet.  Är du intresserad, läs mer här.

FORSKNING

På institutionen för hälsovetenskap finns forskare inom följande huvudområden:

 • Filosofi
 • Folkhälsovetenskap
 • Pedagogik
 • Vårdvetenskap
 • Omvårdnad

Besök gärna institutionens sida om forskning Lärande och Vårdnande för hållbar hälsa - LOV

Via sidan Sök en forskare hittar du alla högskolans forskare. Där kan du också filtrera sökningen på olika forskningsområden.

En stor del av institutionens forskning bedrivs inom högskolans profilområde Arbetsintegrerat lärande och inom de båda forskningsmiljöerna Lärande i och för det nya arbetslivet och Hälsa och välfärd.

Mer information


Senast uppdaterad