Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Åtta ledamöter är utsedda av regeringen och företräder samhälle och näringsliv. I styrelsen ingår dessutom rektor, tre företrädare för lärarna och tre för studenterna. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

LEDAMÖTER UTSEDDA AV REGERINGEN

 • Gert-Inge Andersson, ordf Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen
 • Eva Eriksson, Ordförande Fd. Landshövding
 • Anna Hallberg, vice vd/finansdirektör, ALMI Företagspartner AB
 • Ingela Josefson, Fd. rektor
 • Martin Hellström, rektor, Högskolan Väst
 • Lennart Olausson, Fd. rektor
 • Thomas Persson, Generaldirektör Myndigheten för Yrkeshögskolan
 • Eva-Lis Sirén, Förbundsordförande, Lärarförbundet
 • Thomas Sätmark, Senior Vice President, GKN Aerospace

LÄRARREPRESENTANTER

STUDENTREPRESENTANTER

 • Kristoffer Gustafsson, studerande
 • Marie Strömwall, studerande
 • Måns Stenberg, studerande

PERSONALREPRESENTANTER MED NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT

SEKRETERARE

Christina Selander

Mer information


Senast uppdaterad av Gunilla Thålig Karlsson