Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bakre raden fr v: Thomas Persson, Lennart Olausson, Henrik Runnemalm, Martin Hellström, Fredrik Sjögren samt Daniel Johansson.
Främre raden fr v: Anette Bolin, Marie Skyvell Nilsson, Eva Eriksson, Kristoffer Gustafsson, Marie Strömwall samt Peter Lönnroth.
Saknas på bilden: Eva-Lis Sirén, Birgitte Astrid Eggen samt Susanne Ås Sivborg.

Åtta ledamöter är utsedda av regeringen och företräder samhälle och näringsliv. I styrelsen ingår dessutom rektor, tre företrädare för lärarna och tre för studenterna. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

LEDAMÖTER UTSEDDA AV REGERINGEN

 • Eva Eriksson, Fd. Landshövding (ordförande)
 • Astrid Birgitte Eggen, Professor, Universitetet i Agder, Oslo
 • Martin Hellström, Rektor, Högskolan Väst
 • Peter Lönnroth, Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen
 • Lennart Olausson, Professor
 • Thomas Persson, Generaldirektör, Myndigheten för Yrkeshögskolan
 • Henrik Runnemalm, Forskningschef, GKN Aerospace Sweden
 • Eva-Lis Sirén, Förbundsordförande, Lärarstiftelsen
 • Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör, Lantmäteriet

LÄRARREPRESENTANTER

STUDENTREPRESENTANTER

 • Daniel Johansson, studerande
 • Julia Junedahl, studerande
 • Elin Hedlund, studerande

PERSONALREPRESENTANTER MED NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT

SEKRETERARE

Mer information


Senast uppdaterad av Gunilla Thålig Karlsson