Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Under årets RiksP19 kommer vi djupdyka i begreppet Arbetsintegrerat lärande (AIL) som är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Inom detta kunskapsfält finns pedagogiska utmaningar som är gemensamma för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), cooperative education (Co-op), mentorskapsprogram, fadderföretag samt andra former av samverkan mellan högskoleutbildning och arbetsliv.  Under onsdagen kommer vi under ledning av professor Ingela Josefsson försöka förstå de olika sammanhangens (att befinna sig i och/eller utanför akademin) betydelse för lärandet.  
 
AIL innehåller  många  intressanta  frågeställningar, inte  bara  av  pedagogisk art utan också social och skapande natur. Utvecklingen av informationsteknologin öppnar dessutom nya vägar för lärandet vilka i sig påverkar både pedagogiska och sociala strukturer. Ett exempel på detta är framväxten av vårt nya personalvetarprogram, personalvetarprogrammet 2.0 som vi kommer att berätta mer om torsdagen.

AIL som samverkan med det omgivande samhället är också en hörnpelare i Högskolan Väst verksamhet, detta visar sig genom olika samarbeten och projekt. Inom personalarbete innebär ett AIL perspektiv ett ständigt växlande mellan teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter. Genom utbildning lär sig studenterna tillämpa och förstå sina teoretiska kunskaper i en verksamhetsnära kontext och i samma kontext förstå teoriernas relevans för arbetets villkor, gällande tex. arbetsmiljö, kompetensutveckling eller att ta ansvar och genomföra svåra samtal.

Information och anmälan


Kontakt


Senast uppdaterad av Henrik Lindeskog