Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Människor på promenad i skogen Människor på promenad i skogen

Det finns många teorier, principer och begrepp som kan betraktas ligga under det salutogena paraplyet. Salutogenes som begrepp myntades av Aaron Antonovsky och betyder hälsans ursprung. Känsla av sammanhang är ett centralt begrepp. Salutogenes som perspektiv är dock mycket bredare än enbart känsla av sammanhang.

 Att främja livet är den process som gör det möjligt för individer, grupper och samhällen att öka kontrollen över och förbättra sin fysiska, mentala, sociala och andliga hälsa. Detta uppnås genom att skapa miljöer och samhällen som karaktäriseras av tydliga strukturer där människor känner delaktighet och där de kan identifiera sina interna och externa resurser. Miljöer, där de kan nyttja dessa resurser om och om igen med målsättningen att förverkliga sina ambitioner och tillfredsställa sina behov, uppleva och uppnå meningsfullhet i livet och slutligen förändra eller anpassa sig till sin miljö på ett hälsofrämjande sätt.

Kontakt