Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Föreståndare

Lite text

Vetenskapligt råd

Vetenskapligt Råd är ett rådgivande organ med ansvar för utveckling av Centrets verksamhet. Rådet består av fem externa ledamöter, adjungerad ledamot samt föredragande. I enlighet med Riktlinjer för Centrumbildningar skall ett Vetenskapligt Råd inrättas bestående av externa ledamöter med god vetenskaplig kompetens och djupa insikter i ämnesområden relevanta för Centrumbildningen, i detta fall folkhälsovetenskap, arbetslivsforskning, vårdforskning, hälsopromotion och salutogenes. Rådets uppgift är att säkra vetenskaplig kvalitet, förankring och progression. Detta sker bl.a. genom att ge rekommendationer till Styrgruppen om forskningsstrategier och forskningsplaner samt utarbeta och följa upp indikatorer på forskningskvalitet. Rådet följer utvecklingen på internationell och nationell nivå och fungerar som kommunikationskanal till Centret.

Vetenskapliga rådet sammanträder två gånger per år. Under året som gått har Rådet diskuterat vision för Centret, utarbetat en arbetsordning för dess verksamhet samt diskuterat framtida forskningsprojekt och forskningssamarbete.

Rådets medlemmar

Styrgrupp för process- och utveckling

Senast uppdaterad