Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Föreståndare

Föreståndaren ansvarar för centrets dagliga verksamhet och har det övergripande ansvaret för organisation och kvalité i verksamheten.
Föredragande i Vetenskapliga rådet och ordförande i centrets styrgrupp.

VetenskapligA rådET

Vetenskapliga Rådet är ett rådgivande organ med ansvar för utveckling av Centrets verksamhet. Rådet består av fem externa ledamöter, adjungerad ledamot samt föredragande. I enlighet med Riktlinjer för Centrumbildningar skall ett Vetenskapligt Råd inrättas bestående av externa ledamöter med god vetenskaplig kompetens och djupa insikter i ämnesområden relevanta för Centrumbildningen, i detta fall folkhälsovetenskap, arbetslivsforskning, vårdforskning, hälsopromotion och salutogenes. Rådets uppgift är att säkra vetenskaplig kvalitet, förankring och progression. Detta sker bl.a. genom att ge rekommendationer till Styrgruppen om forskningsstrategier och forskningsplaner. Rådet följer utvecklingen på internationell och nationell nivå och fungerar som kommunikationskanal till Centret. 
Vetenskapliga Rådet sammanträder två gånger per år.

Rådets medlemmar

Styrgrupp

Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast