Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

•lokalt stärka den salutogena plattformen för det hälsopromotiva arbetet och  undervisningen vid Högskolan Väst - fördjupa kunskapen om hälsa genom forskning i salutogenes
• öka förståelsen för hälsa utifrån ett resursperspektiv i mötet med det omgivande närsamhället och med högskolans samverkansparters
• internationellt fungera som ett centrum med fokus på systematiska forskningsöversikter i salutogenes
•arbeta med konceptet hälsofrämjande högskola

Senast uppdaterad