Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

SKOLA, HÖGRE UTBILDNING, KOMPETENSUTVECKLING

Helena Korp, doktor i pedagogik
Kunskapsbedömning i skolan, köns- och klassmönster i skola

Maria Spante, doktor i teknik och kultur
IT i skolan

Lars Svensson, professor i informatik
Kompetensutveckling i arbetslivet och IT

Inga Wernersson, professor i utbildningsvetenskap
Könsskillnader inom skola och utbildning

MER SAMHÄLLSVETENSKAP

Anna Dåderman, professor i psykologi
Psykiatrisk problematik hos personer som begår brott, psykopati, ADHD, dyslexi med mera

Fredrik Sunnemark, doktor i idéhistoria
Rasism, ideologer, nationalism, mångkultur

Fredrik Sjögren, doktor i statsvetenskap
Om politiska system, demokrati, valresultat och jämställdhet.

Anette Bolin, doktor i socialt arbete
Barnfattigdom, Samarbete mellan barn, skola och socialtjänst

Lena Pareto, docent i informatik
Hur människor använder IT och hur IT-system kan utformas på ett bra sätt.
Ljud i kontorslandskap.

Martin Gellerstedt, docent i informatik
Hur statistik kan användas, medicinsk diagnostik och vård med hjälp av statistik och datorstöd, sociala medier på recept

Philip Hwang, professor i psykologi
Små barns utveckling, ungdomars utveckling, forskning om pappor

Emma Sorbring, professor i barn och ungdomsvetenskap
Föräldraskap, barns- och ungdomars utveckling, ungdomar och internet

Thomas Winman, doktor i pedagogik
Nyanlända flyktingar och integration

EKONOMI

Maher Asal, professor i nationalekonomi
Finansiell ekonomi och aktiemarknader

Johan Berlin, professor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig organisation
Organisering inom vårdverksamheter, samverkan mellan blåljusorganisationer

Urban Gråsjö, doktor i nationalekonomi
Regional ekonomisk utveckling

Sven Siverbo, professor i företagsekonomi
Styrning av organisationer och vilka effekter det ger. Erfarenhet från Volvo, Göteborgs Stad och Trollhättans Stad.

SJUKVÅRD, HÄLSA, ARBETSMILJÖ

Johan Berlin, professor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig organisation
Organisering inom vårdverksamheter, samverkan mellan blåljusorganisationer

Ina Berndtsson, docent i vårdvetenskap och sexolog
Tarmsjukdomar, sex och samlevnad

Monica Eriksson, doktor i socialpolitik
Hur människors känsla av sammanhang främjar deras hälsa

Jan Winroth, universitetslektor i pedagogik
Hälsofrämjande

Sture Åström, senior professor i omvårdnad
Våld mellan vårdtagare och vårdare

Nóra Kerekes, docent i experimentell psykiaktri
Yoga som behandlingsform, meditation, psykisk hälsa 

TEKNIK

Linn Gustavsson, lektor i människa maskin design
Robotar i industrin och vardagslivet, interaktion robot och människa

Per Nylén, professor i produktionsteknik
Verkstadsindustri, grön teknik

Fredrik Danielsson, docent i produktionsteknik
Automation, demomiljöer för test av flexibel automation

Leif Karsson, professor i produktionsteknik med inriktnig mot svetsning
Svetsteknologi

Kontakt


Senast uppdaterad