Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är högskolans övergripande profil. AIL är en styrka som ger nya och bredare perspektiv på lärande och en god beredskap att kunna möta framtidens utmaningar inom såväl utbildning som arbetsliv.

På vårt moderna campus i Trollhättan har vi skapat en unik och spännande högskolemiljö med förstklassiga möjligheter att studera. Med nyvunna forskarexamensrättigheter kan vi från och med hösten 2011 erbjuda utbildning på samtliga nivåer inom den högre utbildningen – från högskoleexamen till doktorsexamen.

Forskningen vid Högskolan Väst präglas av nära samverkan med privata och offentliga aktörer i samhället. Våra prioriterade styrkeområden inom forskningen är Produktionsteknik respektive Arbetsintegrerat lärande.

Genom organiserad samverkan inom så kallade AIL-plattformar skapar vi arenor för kunskaps- och kompetensutveckling där ingående parter i nära samarbete kan utveckla nya, smarta modeller för gemensam utveckling och nyttiggörande av forskningsresultat.

Välkommen till Högskolan Väst!

Martin Hellström
Rektor

Kontakt och mer information


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen