Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

VISION

Kommunakademin Väst bidrar till en god samhällsutveckling i regionen och stärker kvaliteten i utbildning och forskning vid Högskolan Väst. Fokus i arbetet anknyter väl till Västra Götalandsregionens tillväxtstrategi VG2020 och Fyrbodals därtill kopplade genomförandeplan, liksom till Högskolan Västs styrkeområden.

MÅL FÖR KOMMUNAKADEMIN VÄST:

 • Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna
 • Öka övergången till högre utbildning i kommunerna
 • Utveckla verksamheter i kommunerna
 • Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst
 • Stärka Högskolan Västs strategiska arbete med samverkan och samhällsnytta
 • Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande
 • Gemensamt och ömsesidigt utveckla närvaro, intresse och engagemang i varandras verksamheter
 • Arbeta gemensamt med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta aktuella och framtida samhällsutmaningar

Samverkan mellan parterna inbegriper och berör högre utbildning och/eller forskning i olika dimensioner. Den kan beröra samverkansytor, forskningsprojekt, flexibel utbildning, studenters medverkan och närvaro i kommunernas verksamhet, bryggor och övergångsmöjligheter mellan YH-utbildningar och högre utbildning m.m. 

Målsättningen är att arbetet ska resultera i ett mer integrerat arbetssätt, fler synergier och bättre resursutnyttjande. 

Nya projektinitiativ & förstudier

Som en vidareutveckling av påbörjat arbete i ett antal arbetsgrupper kopplade till Kommunakademin Väst, utlystes för en tid sedan medel för kortare förstudier under hösten 2017. Syftet är att stödja initiativ till nya utbildnings-, forsknings- och/eller utvecklingsprojekt vilka långsiktigt stärker Kommunakademin Västs övergripande mål. Såväl högskolans personal som anställda i aktuella kommuner samt hos Fyrbodals kommunalförbund hade möjlighet att ansöka. Projekt beviljades inom följande teman:

 • Medie- och informationskunnighet - nätverk för IKT-pedagoger
 • Pilotstudie inför arbete med ökad övergång till högre studier i Fyrbodal
 • Arbetsintegrerat lärande i hemvård och äldreomsorg
 • Det medmänskliga ledarskapet
 • Varför stannar studenter kvar efter avslutad utbildning?
 • Sociala mediers roll i offentlig sektor
 • Unga framtidsguider

Projekten presenterades vid Kommunakademin Västs höstkonferens den 30 november. >>>Den 30 november 2017 hölls Kommunakademin Västs höstkonferens med runt 100 deltagare från kommuner, kommunalförbund och högskola. En översikt och uppdatering av pågående arbete gavs. Viktiga inspel delades från Lunds universitet rörande arbete med ungas övergång till högre studier. Västerviks kommun beskrev sitt strategiska arbete för långsiktig kompetensförsörjning och tillgänglighet till högre utbildning på egna orten. Bra mingel och reflektioner från politik och beslutsfattare bidrog till en alltigenom lyckad dag. Läs mer och se filmade kommentarer här.

Intervju: verksamhetsledare Lena aggestam 

 

 

* Fyrbodal är en delregion i Västra Götaland som består av följande 14 kommuner: 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg samt Åmål.

 

Röster om


Kontakt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen