Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Ett historiskt avtal tecknades den 8 juni 2017. Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund, och Martin Hellström, Högskolan Väst, tar i hand inför fortsatt nära samarbete. Läs mer

VISION

Övergripande vision är att den utvecklade samverkan mellan parterna ska bidra till en god samhällsutveckling i regionen samt stärka kvaliteten i utbildning och forskning vid Högskolan Väst. Fokus i arbetet anknyter väl till Västra Götalandsregionens tillväxtstrategi VG2020 och Fyrbodals därtill kopplade genomförandeplan. 

MÅL FÖR KOMMUNAKADEMIN VÄST:

  • Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna
  • Öka övergången till högre utbildning i kommunerna
  • Utveckla verksamheter i kommunerna
  • Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst
  • Stärka Högskolan Västs strategiska arbete med samverkan och samhällsnytta
  • Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande
  • Gemensamt och ömsesidigt utveckla närvaro, intresse och engagemang i varandras verksamheter
  • Arbeta gemensamt med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta aktuella och framtida samhällsutmaningar

Samverkan mellan parterna inbegriper och berör högre utbildning och/eller forskning i olika dimensioner. Den kan även beröra samverkansytor, bryggor och övergångsmöjligheter mellan YH-utbildningar och högre utbildning i Fyrbodal. 

Målsättningen är att arbetet ska resultera i ett mer integrerat arbetssätt, fler synergier och bättre resursutnyttjande. 

Gemensamma projekt - utlysning av medel

Som en vidareutveckling av påbörjat arbete i ett antal arbetsgrupper kopplade till Kommunakademin Väst, utlyses medel för kortare förstudier under hösten 2017. Syftet är att stödja initiativ till nya utbildnings-, forsknings- och/eller utvecklingsprojekt vilka långsiktigt stärker Kommunakademin Västs övergripande mål. Såväl högskolans personal som anställda i aktuella kommuner samt hos Fyrbodals kommunalförbund kan ansöka. Mer information och anvisningar nedan.

Utlysning av förstudiemedel inom Kommunakademin Väst (002).pdf

 

 

 

* Fyrbodal är en delregion i Västra Götaland som består av följande 14 kommuner: 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg samt Åmål.

Kontakt


Senast uppdaterad