Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

* Fyrbodal är en delregion i Västra Götaland som består av följande 14 kommuner: 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg samt Åmål.

Syfte & mål

Övergripande vision är att den utvecklade samverkan mellan parterna ska bidra till en god samhällsutveckling i regionen samt stärka kvaliteten i utbildning och forskning vid Högskolan Väst. Fokus i arbetet framåt anknyter till Västra Götalandsregionens tillväxtstrategi VG2020 och Fyrbodals därtill kopplade genomförandeplan. 

Mål för Kommunakademin Väst:

  • Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna
  • Öka övergången till högre utbildning i kommunerna
  • Utveckla verksamheter i kommunerna
  • Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst
  • Stärka Högskolan Västs strategiska arbete med samverkan och samhällsnytta
  • Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande
  • Gemensamt och ömsesidigt utveckla närvaro, intresse och engagemang i varandras verksamheter
  • Arbeta gemensamt med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta aktuella och framtida samhällsutmaningar

Samverkan mellan parterna inbegriper och berör högre utbildning och/eller forskning i olika dimensioner. Den kan även beröra samverkansytor, bryggor och övergångsmöjligheter mellan YH-utbildningar och högre utbildning i Fyrbodal. 

Ambitionen är att arbetet ska resultera i ett mer integrerat arbetssätt, fler synergier och bättre resursutnyttjande.

uppstartsprojekt

Under hösten 2015 och 2016 genomfördes ett förarbete inför Kommunakademin Västs etablering, genom ett uppstartsprojekt. Första steget var att "dammsuga" regionen och kartlägga all pågående samverkan mellan högskolan och kommunerna. Samtidigt påbörjades en inventering av vilka behov och utmaningar som är viktigast att bygga samverkan och kunskapsutveckling kring inför framtiden. Utöver kartläggning och inventering byggdes grunden för en mer långsiktig organisation med hållbara nätverk. Kontaktpersoner från kommunerna och högskolans olika arbetsenheter har utsetts och en styrgrupp har formerats.

Kontakt


Senast uppdaterad