Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommunakademin väst söker verksamhetsledare

Ett historiskt avtal om samverkan 2018-2020 tecknades den 8 juni 2017. Nu söker vi verksamhetsledare för Kommunakademin Väst. Läs mer

VISION

Kommunakademin Väst bidrar till en god samhällsutveckling i regionen och stärker kvaliteten i utbildning och forskning vid Högskolan Väst. Fokus i arbetet anknyter väl till Västra Götalandsregionens tillväxtstrategi VG2020 och Fyrbodals därtill kopplade genomförandeplan, liksom till Högskolan Västs styrkeområden.

MÅL FÖR KOMMUNAKADEMIN VÄST:

 • Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna
 • Öka övergången till högre utbildning i kommunerna
 • Utveckla verksamheter i kommunerna
 • Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst
 • Stärka Högskolan Västs strategiska arbete med samverkan och samhällsnytta
 • Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande
 • Gemensamt och ömsesidigt utveckla närvaro, intresse och engagemang i varandras verksamheter
 • Arbeta gemensamt med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta aktuella och framtida samhällsutmaningar

Samverkan mellan parterna inbegriper och berör högre utbildning och/eller forskning i olika dimensioner. Den kan även beröra samverkansytor, bryggor och övergångsmöjligheter mellan YH-utbildningar och högre utbildning i Fyrbodal. 

Målsättningen är att arbetet ska resultera i ett mer integrerat arbetssätt, fler synergier och bättre resursutnyttjande. 

Nya projektinitiativ & förstudier

Som en vidareutveckling av påbörjat arbete i ett antal arbetsgrupper kopplade till Kommunakademin Väst, utlystes för en tid sedan medel för kortare förstudier under hösten 2017. Syftet är att stödja initiativ till nya utbildnings-, forsknings- och/eller utvecklingsprojekt vilka långsiktigt stärker Kommunakademin Västs övergripande mål. Såväl högskolans personal som anställda i aktuella kommuner samt hos Fyrbodals kommunalförbund hade möjlighet att ansöka. Projekt beviljades inom följande teman:

 • Medie- och informationskunnighet - nätverk för IKT-pedagoger
 • Pilotstudie inför arbete med ökad övergång till högre studier i Fyrbodal
 • Arbetsintegrerat lärande i hemvård och äldreomsorg
 • Det medmänskliga ledarskapet
 • Varför stannar studenter kvar efter avslutad utbildning?
 • Sociala mediers roll i offentlig sektor
 • Unga framtidsguider

Projekten presenteras vid Kommunakademin Västs höstkonferens den 30 november.

 

 

* Fyrbodal är en delregion i Västra Götaland som består av följande 14 kommuner: 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg samt Åmål.

Kontakt


Senast uppdaterad